Begeleiding ondernemers in Bijzonder Beheer

Home » Dienstverlening » Begeleiding ondernemers in Bijzonder Beheer

Begeleiding ondernemers in Bijzonder Beheer

Bent u overgedragen naar de afdeling Bijzonder Beheer van uw bank? Wat wordt er nu van u verwacht? Wat staan u en uw onderneming de komende maanden te wachten? Wat kunt u doen om samen met de bank deze situatie om te zetten in kansen?

Wij weten als geen ander, wat er van ondernemers gevraagd wordt in deze omstandigheden en wij helpen u graag. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemers in bijzonder beheer situaties. Wij hebben honderden ondernemingen door een turn around situatie begeleid. Vanuit een bancaire achtergrond spreken we de taal van de bank, maar veel belangrijker als ondernemer spreken wij uw taal.

“Achter elke wolk schijnt uiteindelijk gewoon de zon. Als je dat met elkaar voor ogen houdt, kan een schaduwperiode je rijker maken als mens, ondernemer en onderneming.”

Vanuit Perspectief Adviesgroep kunnen we u helpen om zicht op de zon te houden ondanks de schaduw, dit doen we concreet door:

 • met u de oorzaken te identificeren en bloot te leggen
 • een concreet plan van aanpak op te stellen om zaken te verbeteren
 • een duidelijke stip op de horizon te plaatsen waar we met zijn allen naar toe werken
 • uw bedrijf gezond en klaar te maken voor de volgende bedrijfsfase
 • onderweg helpen we u met het managen van de verschillende stakeholder om de neuzen dezelfde kant op gericht te houden (personeel, klanten, leveranciers, bank, aandeelhouders, compagnons, investeerders, belastingdienst, accountant)

Perspectief Bijzonder Beheer scan©

Speciaal voor ondernemers die recentelijk zijn overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer / Intensief Beheer van hun bank hebben wij de ‘Perspectief Bijzonder Beheer scan©‘ ontwikkeld.

Vanuit onze kennis en ervaring weten we, dat er er van ondernemers in Bijzonder Beheer situaties veel wordt gevraagd. U moet het zien als een wedstrijd, waar u bent ingestapt, vaak zonder de goede voorbereiding. De bank verwacht van u, dat u op korte termijn de juiste informatie aanlevert + een concreet herstelplan.

De Perspectief Bijzonder Beheer scan hebben wij ontwikkeld om u, voor een vaste prijs, binnen korte tijd, met een duidelijke commitment, (alsnog) een goede startpositie te geven. Dat geeft u:

 • duidelijkheid over de oorzaken van de huidige situatie / problemen;
 • brengt de mogelijke oplossingen in kaart om uit deze problemen te komen / dan wel situatie te verbeteren;
 • wij verwoorden dit in een helder plan van aanpak zodat u als ondernemer en uw financier inzichtelijk krijgen wat hiervoor nodig is.

Door onze betrokkenheid creëren wij rust, duidelijkheid en focus zowel voor u als uw financier / bank. Wij maken samen een helder plan voor de toekomst en geven u de kans om hier sterker uit te komen.

Hoe werkt de Perspectief Bijzonder Beheer scan©?

Stap 1: Kosteloos wederzijdse kennismaking

U neemt contact met ons op. Wij plannen graag met u een vrijblijvende kennismakingsgesprek. Dit gesprek voeren we (indien mogelijk) graag op uw bedrijf locatie. Wij leren u als ondernemer en uw bedrijf graag kennen. Daarnaast is het belangrijk, dat u ons leert kennen om met elkaar tot een succesvol traject te komen. In dit gesprek bespreken we ook graag samen de verwachtingen ‘over-en-weer’ om tot een succesvol volle samenwerking te komen, die u uiteindelijk verder helpt. Na het kennismakingsgesprek zorgen wij voor een terugkoppeling van het gesprek met een concreet voorstel voor welk type scan door ons uitgevoerd kan worden.

Stap 2: Akkoord op ons voorstel

U gaat akkoord met ons voorstel. Dan starten we met elkaar het traject. U ontvangt een e-mail met de factuur en een link naar een beveiligde online omgeving. Na betaling van de factuur beantwoordt u alle vragen in de online omgeving en uploadt u alle benodigde bijlages. Wij informeren alle belangrijke stakeholders en gaan voor u aan de slag.

Stap 3: Analyse fase

U heeft de vragenlijst afgerond en alle documenten ge-upload. Wij analyseren de door u ingevulde vragenlijsten en gaan het gesprek met u en de sleutelfiguren in uw bedrijf aan ter verdere verdieping. Dit zijn vaak meerdere gesprekken. Wij stellen het rapport op en leveren eerst een concept rapport aan waarop u nog feedback kunt geven.

Stap 4: Opleveren eindproduct

Wij leveren een eindproduct op en zullen dat bespreken met u en uw belangrijkste stakeholders.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact op met Gertjan Sip of Wilbur van der Bas.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!

Hoe ziet de Perspectief Bijzonder Beheer scan© eruit?

Deel 1:
Strategische foto hoe het bedrijf er nu voor staat

 • Executive summary met belangrijkste conclusies en aanbevelingen
 • Hoe zitten uw onderneming en uw verdienmodel in elkaar?
 • Hoe toekomstbestendig is uw onderneming?
 • Hoe functioneert het management van de onderneming en op basis van welke informatie wordt de onderneming aangestuurd?
 • Hoe staat uw onderneming er financieel voor?
 • Is uw onderneming optimaal gefinancierd?

Deel 2:
Plan van aanpak met concrete scenario’s

 • Er worden verschillende scenario’s geschetst met milestones en een concreet actieplan. Wie doet wat wanneer?
 • Doordat er meer scenario’s bij aanvang worden uitgewerkt, weten zowel uw financier als u waar u aan toe bent.
 • Er wordt ook duidelijk gemaakt wat er van u en wat er van uw financier wordt gevraagd. Met concrete tijdslijnen.

Wat zijn de voordelen van de Perspectief Bijzonder Beheer scan©?

Voor ondernemers

 • Wij spreken de taal van de ondernemer en de bankier, en slaan daarin graag een brug.
 • In korte tijd creëren wij rust en duidelijkheid:
 • Wij dringen door tot de kern van het  probleem
 • Wij werken met heldere scenario’s
 •  Wij creëren met u een duidelijk plan  met concrete actiepunten en tijdslijnen
 • Wij helpen u met een plan om alle betrokken partijen (stakeholders) adequaat geïnformeerd te houden en gezamenlijk gericht op hetzelfde doel.
 • De prijs is vooraf helder, geen verrassingen achteraf
 • Wij komen naast u als ondernemer staan om problemen onder ogen te zien en daadwerkelijk aan te pakken zodat de onderneming waarvoor u zo hard voor heeft gewerkt de juiste bestemming vind.

Voor financiers

 • In korte tijd wordt er rust en duidelijkheid gecreëerd:
 • Klant komt eerder in actie door te werken met milestones en scenario’s, waardoor de kans op een succesvolle turnaround aanzienlijk wordt vergroot
 • Dossier is intern makkelijker te managen door adequate informatievoorziening en tijdige rapportage
 • Duidelijk wat er nu maar ook wat er in de toekomst gevraagd zal worden zowel van financier als van de ondernemer
 • Kortere behandelduur en verblijfstijd in Bijzonder Beheer
 • Wij ontzorgen u als financier door bij uw klant aangehaakt te kunnen blijven als strategische sparring partner

Welke investering kost de Perspectief Bijzonder Beheer scan©?

Onze scan is er in drie verschillende types, afhankelijk van complexiteit van uw onderneming:

 1. Scan A: € 5.495,- (excl. BTW)
 2. Scan B: € 7.995,- (excl. BTW)
 3. Scan C: € 10.995,- (excl. BTW)

U weet vooraf waar u aan toe bent, doordat wij na het kennismakingsgesprek aan u persoonlijk terugkoppelen, welk type scan bij de complexiteit van uw onderneming past. Juist in tijden van krapte is het belangrijk om aan de voorkant te weten waar u aan toe bent.

De complexiteit van de scan wordt bepaald door de volgende factoren:

 • Hoogte omzet
 • Aantal personeelsleden
 • Bedrijfsvorm
 • Hoogte bancaire schuld

Indien de liquiditeitspositie van uw onderneming deze investering niet mogelijk maakt, gaan we in overleg met uw financier/bank om te bespreken of zij u hierin op een bepaalde manier kunnen tegemoet komen, bijvoorbeeld door een eenmalige verruiming van uw kredietfaciliteit.

Neem contact op met Perspectief Adviesgroep voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Of neem neem rechtstreeks contact op met:

7 belangrijkste redenen voor overdracht naar Bijzonder Beheer

De 7 grootste kansen in Bijzonder Beheer

De 10 belangrijkste lessen van ondernemers die u voorgingen in Bijzonder Beheer

7 redenen waarom de doelstelling van u en de bank dezelfde zouden moeten zijn