Wilbur van der Bas

Partner I Strategisch bedrijfsadviseur en financieringsregisseur

Mijn hele carrière heb ik te maken gehad met ondernemers in het MKB in diverse sectoren en ook in diverse stadia van hun bestaan. Van startend bedrijf tot enorm sterk groeiend bedrijf tot familiebedrijven die hun 100-jarig bestaan al hebben gevierd.

Driehoek: ondernemer, onderneming en cijfermatige output.

Voor mij gaat het altijd om de volgende driehoek: de ondernemer, de onderneming en de cijfermatige output. Als bedrijfskundige en ex-bankier ben ik in staat om de cijfermatige output goed te kunnen interpreteren en trends daarin te herkennen. Deze cijfers zijn het gevolg van hoe jouw
onderneming presteert, maar ook soms het gevolg van hoe jij als ondernemer zelf in je vel zit. Als je bijvoorbeeld niet zo lekker in je vel zit, kan dat negatieve gevolgen hebben voor jouw onderneming.

Bijzonder Beheer ervaring

Door mijn jarenlange ervaring bij ‘Bijzonder Beheer’ heb ik bijvoorbeeld gemerkt, dat veel ondernemers alleen zijn, terwijl zij wel leiding en sturing geven aan een groot bedrijf met veel medewerkers. Zij voelen zich alleen in de moeilijke tijden, waarbij er iets moet veranderen om de onderneming weer op het goede spoor te krijgen.

Vanuit de cijfermatige output zou al eerder duidelijk kunnen zijn geweest waar de onderneming naartoe gaat. Maar omdat deze cijfers niet goed
geïnterpreteerd werden of omdat niemand de waarheid durfde te zeggen tegen de sterke ondernemer, werd er niet of niet goed genoeg ingegrepen. Op die manier belandde de onderneming bij ‘Bijzonder Beheer’ wat vervolgens voor stress en schaamte zorgde.

Rust creëren in tijden van chaos

Door een klimaat te creëren waarbij eerlijkheid en transparantie de boventoon voeren. En vervolgens goede vragen te stellen en oprecht geïnteresseerd te zijn in de onderneming én de ondernemer, komen vaak de oorzaken van de ontstane problemen al snel aan het licht. Er kan vervolgens orde worden gecreëerd in de chaos. Vervolgens kan aan een plan van aanpak worden gewerkt om de onderneming er weer bovenop te krijgen. Hierdoor ontstaat er rust en focus.

Het beste uit ondernemers halen

Het is mijn drijfveer en ook mijn kracht om het beste uit ondernemers te halen in wat voor omstandigheden jij je ook bevindt. Dat kan zijn in uitdagende groeiomstandigheden of juist in probleemsituaties. Het is mijn overtuiging dat iedere ondernemer topsport bedrijft. En net zoals de
meeste topsporters een coach gebruiken, zou iedere ondernemer ook een coach moeten hebben. Ik ben graag jouw coach om jou te helpen het beste uit jezelf en uit je onderneming te halen.