Voorbereiding bedrijf verkopen – maak uw bedrijf verkoop-klaar

Home » Dienstverlening » Fusies en overnames » Voorbereiding bedrijf verkopen – maak uw bedrijf verkoop-klaar

Inhoudsopgave: Voorbereiding bedrijf verkopen – maak uw bedrijf verkoop-klaar

Voorbereiding bedrijf verkopen en het verkoop-klaar maken van uw bedrijf

Als ondernemer bent u trots op wat u hebt opgebouwd. Natuurlijk is dat terecht, alleen kijkt een mogelijke koper door een andere bril naar uw onderneming. Daar waar u kansen ziet, denkt een koper in risico’s. Deze risico’s bepalen voor een belangrijk deel de prijs voor uw bedrijf. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk! Ook als u alleen nog aan het oriënteren bent, is het verstandig om alvast na te denken over de inrichting van deze fase. 

Doorgaans is voor een goede voorbereiding 1 tot 3 jaar nodig. In de voorbereiding wordt de onderneming stap voor stap klaar gemaakt voor een verkoop. De focus ligt hier op het onafhankelijk maken van het bedrijf van de ondernemer en op de optimalisatie van de resultaten. 

Uw onderneming verkoopklaar

Met een goede voorbereiding verlaagt u de bedrijfsrisico’s, stijgt de verkoopbaarheid, versnelt u het overdrachtsproces en verhoogt u de verkoopopbrengst. Om uw onderneming optimaal voor te bereiden op verkoop volgen we het ´ Perspectief verkoop-klaar programma´ . Dit programma is op maat gemaakt voor een MKB-bedrijf en bestaat uit vier onderdelen: 

1. Oriëntatie

Waarom wilt u uw bedrijf verkopen? Het lijkt een simpele vraag. Maar het op papier zetten van uw motieven om het bedrijf over te dragen bepaalt in grote mate op welke manier u afscheid neemt. Tijdens de oriëntatiefase brengen wij uw startpositie en motivatie in kaart. We onderzoeken de reden achter het voornemen om het bedrijf te verkopen, de gewenste doorlooptijd en uw persoonlijke en zakelijke doelen. 

2. Waardeanalyse

Na de oriëntatiefase voert de adviseur een verkoop-klaar assessment en een bedrijfswaardering uit. De onderneming wordt op diverse onderdelen getoetst in hoeverre het bedrijfsonderdeel klaar is voor verkoop. Dat levert naast een brede kijk ook een duidelijk verbeterplan op. 

3. Waarde optimalisatie

De resultaten uit het verkoop-klaar assessment worden vertaald in een optimalisatietraject. We focussen ons op de twee factoren, die de waarde van het bedrijf bepalen: 

De vrije kasstromen 
De vrije kasstroom is het vermogen, dat een onderneming in kan zetten om nieuwe investeringen te doen. De vrije kasstroom wordt bepaald door het saldo van de nettowinst uit operationele activiteiten na belastingen en de afschrijvingen, minus de investeringen in vaste en vlottende activa.

De vrije kasstromen kunt u op drie manieren beïnvloeden: 

  • Optimalisering van het werkkapitaal 
  • Verlaging van de kosten 
  • Verhoging van de omzet 

 

Het risicoprofiel van de onderneming 
Hoe hoger het ingeschatte risico van uw bedrijf, hoe lager de koper uw bedrijf zal waarderen. Met andere woorden: als u waarde wilt creëren, moet het risicoprofiel worden verlaagd. 

4. Waarde realisatie

De adviseur trekt als sparringpartner samen met u op tot het moment dat het bedrijf klaar is voor verkoop. Gezamenlijk wordt een exit-strategie opgesteld met daarin de randvoorwaarden, de doelstellingen en het tijdspad. Wanneer het optimalisatietraject succesvol is verlopen, start het daadwerkelijke verkoopproces. 

Benieuwd of uw bedrijf klaar is voor verkoop? Neem vrijblijvend contact op. De koffie staat voor u klaar. 

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!