Verbetering van de administratieve organisatie / managementinformatie en kostenbesparing

Home » Dienstverlening » Bedrijfsoptimalisatie » Verbetering van de administratieve organisatie / managementinformatie en kostenbesparing

Inhoudsopgave: Verbetering van de administratieve organisatie / managementinformatie en kostenbesparing

Administratieve organisatie en management-informatie naar een hoger niveau brengen

Doelstellingen bij verbetering administratieve organisatie en managementinformatie zijn:

  • Kostenbesparing
  • Efficiency
  • Kwaliteitsverbetering
  • Betere stuurinformatie om de onderneming op koers te houden
  • Beter kunnen informeren van de bij uw ondernemingen betrokken stakeholders

Vaak zijn administraties ooit ingericht en opgezet maar sluiten ze niet meer aan door bijvoorbeeld groei van uw onderneming, wijzigingen in bedrijfsvoering of wijzigingen in de bedrijfsstrategie. Ook zijn er vaak in het kader van digitalisering nog stappen te maken. Door verbeteringen door te voeren in processen en digitaliseringen kunt u niet alleen kosten besparen maar ook stappen maken op gebied van kwaliteit. Zo kunt u door optimalisatie sneller over managementinformatie beschikken en blijft u beter op koers met uw onderneming.

Ontdek hoe aanpassingen in uw administratieve organisatie structureel tot kostenbesparing leiden. Onze experts staan klaar om u op weg te helpen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om te horen wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen.

Verbetering administratieve organisatie

Administratieve organisatie (AO) is een belangrijk onderdeel van uw onderneming. Groei of verandering in uw onderneming vragen echter vaak om een aanpassing van de huidige werkwijze. Wanneer u te lang zaken blijft doen op de manier waarop ze altijd gegaan zijn, loopt u het risico, dat dingen uit de hand lopen en u niet alleen administratieve-, maar ook financiële en/of bedrijfsmatige risico’s loopt. Een betrouwbare administratieve organisatie is belangrijk om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en rust in uw onderneming te houden.

Voordelen van een goede administratie organisatie

Een goed functionerende administratieve organisatie en interne controle kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van uw onderneming. Het belangrijkste voordeel daarvan is wel dat een goede administratieve organisatie duidelijkheid schept voor iedereen en daarmee rust en focus creëert: uw medewerkers weten wat te doen, wanneer en hoe. Er is een duidelijk inzicht in bedrijfsprocessen. Op die manier werkt u structureel aan de kwaliteit van uw onderneming.
Daarnaast is een goede administratieve organisatie nodig om tijdig partijen te informeren, die betrokken zijn bij uw onderneming. Banken, financiers, investeerders, aandeelhouders of een mogelijke koper van uw onderneming verwachten, dat u in staat bent te laten zien hoe uw onderneming (financieel) presteert. Een goede administratieve organisatie draagt hieraan bij!

Een goede administratieve organisatie en interne controle bestaat altijd uit de volgende vijf punten:

  1. Beschrijving van processen
  2. Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau
  3. Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle
  4. Kwaliteitstoetsing, kwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking
  5. Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle

Onze experts helpen u graag met het verbeteren van uw administratieve organisatie.

Verbetering van management informatie

Te vaak weten ondernemers onvoldoende, wat er echt aan de hand is. Zij hebben niet de beschikking over de juiste sturingsinstrumenten waardoor zij niet of onvoldoende weten aan welke knoppen zij kunnen of zelfs moeten draaien. Zie het besturen van een onderneming als het besturen van een vliegtuig. Het vliegtuig brengt je van het ene punt naar het andere punt. De piloot gebruikt een uitgebreid dashboard om zich te laten informeren over allerlei zaken als snelheid, hoeveelheid brandstof, hoogte, etc. De piloot heeft al deze gegevens nodig om het vliegtuig veilig van plek A naar plek B te krijgen.

De ondernemer is als de piloot. De ondernemer moet de onderneming ook van plek A naar plek B brengen. Of de onderneming door de storm leiden zoals de piloot dat soms ook moet doen. Juist in moeilijke omstandigheden zal een piloot nog meer op zijn dashboard vertrouwen. Zo ook voor de ondernemer. Echter, te vaak is het dashboard niet compleet genoeg. Er zijn onvoldoende sturingsinstrumenten om de onderneming door de storm te leiden.

“Zie jezelf als een piloot. Zonder dashboard komt de piloot ook niet aan op zijn bestemming.”

Wij komen ook vaak situaties tegen, waarbij de juiste management informatie wel beschikbaar is, maar de ondernemer niet goed weet, hoe deze werkt. Het programma is te complex, waardoor de ondernemer het al op heeft gegeven en er geen of te weinig tijd aan besteed om het echt goed te begrijpen.

Verbetering van management informatie

Te vaak weten ondernemers onvoldoende, wat er echt aan de hand is. Zij hebben niet de beschikking over de juiste sturingsinstrumenten waardoor zij niet of onvoldoende weten aan welke knoppen zij kunnen of zelfs moeten draaien. Zie het besturen van een onderneming als het besturen van een vliegtuig. Het vliegtuig brengt je van het ene punt naar het andere punt. De piloot gebruikt een uitgebreid dashboard om zich te laten informeren over allerlei zaken als snelheid, hoeveelheid brandstof, hoogte, etc. De piloot heeft al deze gegevens nodig om het vliegtuig veilig van plek A naar plek B te krijgen.

De ondernemer is als de piloot. De ondernemer moet de onderneming ook van plek A naar plek B brengen. Of de onderneming door de storm leiden zoals de piloot dat soms ook moet doen. Juist in moeilijke omstandigheden zal een piloot nog meer op zijn dashboard vertrouwen. Zo ook voor de ondernemer. Echter, te vaak is het dashboard niet compleet genoeg. Er zijn onvoldoende sturingsinstrumenten om de onderneming door de storm te leiden.

“Zie jezelf als een piloot. Zonder dashboard komt de piloot ook niet aan op zijn bestemming.”

Wij komen ook vaak situaties tegen, waarbij de juiste management informatie wel beschikbaar is, maar de ondernemer niet goed weet, hoe deze werkt. Het programma is te complex, waardoor de ondernemer het al op heeft gegeven en er geen of te weinig tijd aan besteed om het echt goed te begrijpen.

Krijg grip op uw liquiditeit

Zowel in tijden van nood als in tijden van groei is het extra belangrijk om goed zicht en grip te hebben op uw liquiditeit. Als u het gevoel heeft, dat uw management informatie systeem nog onvoldoende is, of u er niet de op de juiste en snelle manier informatie uit kan halen, dan is de ´’´´MKB Financieel in controle check’´ voor u.

Het geeft duidelijk inzicht in, waar u nu staat en wat verbeterd kan worden om meer grip te krijgen op uw financiële prestaties. Indien nodig kunt u tijdig bijsturen. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe u uw management informatie kunt gebruiken.

Managementinformatie herinrichten

Ook beschikken wij over een aantal experts, die u graag begeleiden bij het herinrichten van uw management informatie. Zij helpen u in controle te blijven of in controle te komen. Dit levert u tijdswinst op en zorgt ervoor, dat u kosten bespaart en zich met de juiste focus kunt richten op uw business.

Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op om te bespreken, wat wij voor u kunnen betekenen of download de flyer ´´’MKB Financieel in controle check’.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!