Adres: Bomkade 16, 3311 JD Dordrecht

  • Mail
  • Phone
  • Linked In
[jz-sidebar]

Bedrijfswaardering

Weet u wat uw bedrijf waard is? Inzicht in de waarde van uw onderneming helpt bij het succesvol ondernemen. Daarnaast kunt u soms ineens een waardebepaling nodig hebben. Een conflict, een toetredende aandeelhouder of de wens om het bedrijf te verkopen: allemaal situaties die vragen om een deskundige waardebepaling van het bedrijf. Wij zijn al jarenlang expert op het gebied van bedrijfswaarderingen. Neem gerust contact op; we vertellen u graag meer over de waarde van uw bedrijf. 

Waarderingsmethodes 

De bepaling van de bedrijfswaarde hangt af van veel factoren. Denk hierbij aan de historische prestaties van de onderneming en de huidige situatie van het bedrijf.

Belangrijk zijn de toekomstperspectieven voor het genereren van opbrengsten. Hierin wordt rekening gehouden met risico en onzekerheid.  

Een bedrijfswaardering kan aan de hand van verschillende methodes worden uitgevoerd.  

Discounted cash flow 
Deze waarderingsmethode geeft het meest zuivere beeld van de waarde van een onderneming, omdat alle toekomstige geldstromen worden meegenomen. 

Goodwill 
Goodwill is de meerwaarde van je bedrijf, bovenop de activa minus de passiva. Het gaat dan om zaken als winstpotentie, reputatie en klantenbestand. 

Intrinsieke waarde 
De intrinsieke waarde is het verschil tussen de marktwaarde en goodwill enerzijds en de schulden van je onderneming anderzijds. 

Rentabiliteitswaarde 
De rentabiliteitswaarde houdt, net als discounted cashflow, rekening met de toekomst maar neemt hierin niet de eventuele investeringen, groei en toekomstige cashflow mee. 

Welke methode het meest geschikt is, hangt af van diverse factoren zoals het type onderneming en de historie van uw onderneming. 

Bedrijfswaarde verhogen

Bent u voornemens om uw bedrijf te verkopen? Dan kan het interessant zijn om de verkoopprijs van uw onderneming te verhogen voorafgaand aan de verkoop. U kunt de waarde van uw organisatie toe laten nemen door de geldstromen van uw onderneming naar de toekomst toe te verhogen en de bedrijfsrisico’s te verlagen. Hoe dit efficiënt ingericht kan worden verschilt per onderneming en is dus maatwerk. Lees HIER meer over de voorbereiding op een bedrijfsverkoop.  

Verschil tussen waarde en koopprijs

De waarde van het bedrijf kan verschillen met de daadwerkelijke koopprijs. Zoals bij iedere onderhandeling hangt de koopprijs, die wordt betaald af van meer factoren dan alleen de ‘objectieve’ waarde. Denk hierbij aan: 

  • Het financiële vermogen van de koper en verkoper 
  • Het aantal geïnteresseerden 
  • De wijze van financiering 
  • Mogelijke synergievoordelen 
  • Emotie, hoe graag willen beide partijen kopen of verkopen 
  • Onderhandelingsvaardigheid van de partijen 

Laat u daarom altijd vakkundig begeleiden door de juiste specialist. Ongeacht uw situatie, met een bedrijfswaardering door een van onze adviseurs krijgt u de waarde van uw onderneming helder voor ogen. Samen met u slaan we de brug van waarderen naar optimaliseren en verzilveren. Neem contact op en we vertellen u alles wat u wilt weten over de waarde van uw bedrijf. 

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ondernemersnieuws en
recente ontwikkelingen en trends in het MKB.

Arrow
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Mail
Phone