Adres: Bomkade 16, 3311 JD Dordrecht

  • Mail
  • Phone
  • Linked In
[jz-sidebar]

Bemiddeling bij Bedrijf verkopen

Elke onderneming doorgaat verschillende levensfases. Elke fase vraagt om andere aansturing en heeft andere uitdagingen. Dit geldt niet alleen voor de onderneming, maar ook voor u als ondernemer. Door diverse redenen kan het zijn, dat u behoefte heeft aan ruimte voor een nieuw begin. 

De verkoop van uw bedrijf kan u zowel financieel als in tijd de mogelijkheid op een nieuw begin bieden. Zo kan het einde van iets moois de start zijn van iets nieuws. Of dit nu de start is van een nieuwe onderneming of de stap naar pensioen. De Perspectief Adviesgroep helpt ondernemers gedurende deze reis met het nemen van de juiste beslissingen.  

Stappenplan voor bedrijfsverkoop 

Een succesvolle verkoop vraagt om nauwkeurige begeleiding. Veel adviseurs en accountants die u hierbij kunnen helpen, starten bij het verkooptraject. Wij doen dat niet. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat het succes van verkoop en de hoogte van de bedrijfswaarde afhangt van de voorbereiding. Daarom volgen we onderstaand stappenplan voor bedrijfsverkoop, speciaal afgestemd op een mkb-bedrijf: 

1. Inventarisatie 


Wanneer u de ‘voorbereiding bedrijf verkopen’ (LINK) hebt doorlopen slaan we deze stap over. Wanneer het voor u belangrijk is om toch direct het verkooptraject te starten en het verkoop-klaar programma over te slaan dan starten we met een inventarisatie. Hierin bespreken we de exit-strategie en belangrijke thema’s zoals de reden voor verkoop, de juridische structuur, belangrijke stakeholders en de gewenste doorlooptijd. Zo ontstaat een helder beeld over wat we willen bereiken met elkaar. 

2. Profielschets 


Om een potentiële koper te informeren en te enthousiasmeren stellen we een geanonimiseerde ’teaser’ op. Daarnaast leggen we alle relevante informatie over de propositie vast in een informatie memorandum. Hierin staan alle belangrijke zaken zoals de historie, de organisatie, de markt en de financiën beschreven. 
 

3. Waardering 


De waarde van een bedrijf kan vastgesteld worden met diverse methodieken. Zo zou u kunnen kijken naar markt-multiples, de rentabiliteitswaarde of door te kijken naar toekomstige kasstromen. Welke methodiek het beste aansluit is afhankelijk van de onderneming en de historie. De specialist van Perspectief Adviesgroep gebruikt de best passende methodiek om de waarde te berekenen. 
 

4. Selectie 


Nu alle informatie beschikbaar is, wordt het netwerk van de Perspectief Adviesgroep, zowel nationaal als internationaal, benut om de juiste koper te vinden. Omdat we de organisatie inmiddels vanuit de binnenkant kennen weten we vaak precies wie daar het beste bij past. Na de interesse gewekt te hebben door een ’teaser’ wordt het informatie memorandum na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring gedeeld. 
 

5. Onderhandeling 


Wanneer na het verstrekken van meer informatie er partijen zijn die de intentie hebben om over te gaan tot koop is het tijd om te onderhandelen. De potentiële koper zal nog meer vragen hebben en meer informatie willen zien om risico’s beter in te kunnen schatten. Let op: hou in de gaten of een potentiële koper daadwerkelijk geïnteresseerd is of vooral op zoek is naar informatie!  

Wanneer de koper een antwoord heeft gekregen op al zijn vragen kan er overgegaan worden op een bieding. Dit wordt vormgegeven in een intentieovereenkomst. Hierin worden de kaders van de bedrijfsoverdracht opgenomen, het biedingsbedrag en de koopstructuur. De intentieovereenkomst is wel degelijk een juridisch document, maar kan nog in kleine mate wijzigen, afhankelijk van wat er komt uit een due diligence onderzoek. 

6. Due diligence – boekenonderzoek 


Na het tekenen van de intentieovereenkomst voert de koper een boekenonderzoek uit. Hij controleert of alle informatie, wat is gedeeld in de gesprekken ook klopt met de praktijk. Komen er hier grote verassingen uit, dan zal de koper dit gebruiken om de prijs aan te passen. In dat geval ontstaan er nieuwe onderhandelingen. Zijn er geen verrassingen dan kan er overgegaan worden tot verkoop. 
 

7. Verkoop 


Op basis van de resultaten van het onderzoek van de koper maken we een definitieve koopovereenkomst op. Vervolgens leggen we dit voor aan de notaris en sluiten we de verkoop officieel af met een borrel. Uw adviseur blijft ook na dit feestelijke moment ondersteunen met nazorg, zoals de financiering en communicatie. 
 

8 Ruimte voor een nieuw begin 

Na een intensieve samenwerking is het doel behaald. De overdracht is een succes en er breekt voor u als ondernemer een nieuwe periode aan. Ook in de fase na overdracht blijven we beschikbaar en betrokken, het einde van iets moois kan immers het begin zijn van iets nieuws. 

Persoonlijk kennis maken? Neem vrijblijvend contact op. 

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ondernemersnieuws en
recente ontwikkelingen en trends in het MKB.

Arrow
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Mail
Phone