Re-integreren bij een andere werkgever: Een out-of-the-box oplossing in verzuimmanagement

Home » Verzuim » Re-integreren bij een andere werkgever: Een out-of-the-box oplossing in verzuimmanagement

Inhoudsopgave: Re-integreren bij een andere werkgever: Een out-of-the-box oplossing in verzuimmanagement

Verzuimmanagement – Re-integreren bij andere werkgever

In verzuimmanagement is een traject op maat vaak de beste oplossing. Bij deze relatie, die actief is in de hoogwaardige technische productie en dienstverlening troffen we een medewerker, die te maken met langdurige uitval op persoonlijk functioneren. De werkdruk gekoppeld met de arbeidsethos van de werknemer bemoeilijkte de terugkeer naar de eigen werkplek. Re-integreren op een werkplek bij de werkgever was niet zinvol was al snel de inschatting. De kans op terugval was erg groot.

Out of the box oplossing verzuimmanagement

Na enkele gesprekken met deze werknemer hebben we voorgesteld om de werknemer bij een ander bedrijf te laten re-integreren. Dit was niet alleen goed voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze had zo de mogelijkheid een vacature uit te zetten om naar vervanging te zoeken. De werknemer kon daardoor op eigen tempo het arbeidsritme gaan herpakken. In ons netwerk vonden we een werkgever, die hier wel aan mee wilde werken. We hebben toen een aanvang gemaakt om daar te starten met kleine klusjes met een kop en een staart.

Vervolgtraject

In dit traject is samen met de arbodienst en de bedrijfsarts opgetrokken. Zij ondersteunden deze aanpak van harte. Dit traject was op maat gemaakt met wekelijkse monitoring om de voortgang te bewaken. Doordat de medewerker in een nieuwe omgeving had gezien, dat het ook anders kon, kwam er ook inzicht in de eigen beperkingen en kon daaraan gewerkt worden. Na een tijd hebben we actief naar vacatures gekeken met de medewerker, die mogelijk passend zouden zijn. We hebben het sollicitatieproces begeleid en waar nodig bijgestuurd.

Ziektetijd aanzienlijk korter

Wat we zagen was dat het herstel sneller ging dan was verwacht. Dit kan als een win – win situatie voor beide partijen gezien worden. De werknemer heeft inmiddels een andere werkgever gevonden en is persoonlijk ook gegroeid. Per saldo is door deze aanpak in dit specifieke geval de ziektetijd aanzienlijk verkort.

Andere relevante blog posts

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Afspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!