Verzuim- en re-integratiebegeleiding van uw medewerkers

Home » Dienstverlening » Bedrijfsoptimalisatie » Verzuim- en re-integratiebegeleiding van uw medewerkers

Inhoudsopgave: Verzuim- en re-integratiebegeleiding van uw medewerkers

Verzuimbeleid

Het terugdringen van het ziekteverzuim begint met een goed verzuimbeleid. Binnen het verzuimbeleid komen de wet en regelgeving en de wensen van het bedrijf samen. Door het opstellen van een goed beleid wordt dit meer dan een papieren document; het is het vertrek om het verzuim binnen aanvaardbare proporties terug te dringen.

Wanneer het beleid is opgesteld zal aan de hand hiervan een verzuimprotocol worden opgesteld. Binnen dit document wordt stap voor stap vastgelegd welke acties er genoemd worden; van dag 1 tot het eind van de 2 jaar. Hiermee weet u en uw werknemer wat er verwacht wordt en voldoet u bij het juist doorlopen van de stappen aan de verplichting die de wet aan u stelt. Perspectief Adviesgroep kan u ondersteunen bij het opstellen van een verzuimbeleid en protocol op maat.

Re-integratie probleem?

Is uw eigen werk nog passend, zijn er andere passende functies bij de werkgever of dient spoor 2 te worden ingezet.

De arbeidsdeskundige komt naar uw bedrijf, bespreekt de situatie en zoekt met u naar een passende oplossing.

UWV toetst

Aan de hand van het re-integratieverslag toetst het UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd.

Zo niet, dan kan dat leiden tot sancties. Wilt u dit voorkomen, neem contact met ons op.

HR advies

U heeft deskundigheid op HR gebied nodig, maar u wilt geen vaste HR professional in dienst nemen?
Zoekt u tijdelijke vervanging van uw HR-manager of tijdelijke uitbreiding van uw HR-afdeling? 

Interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan gerust contact met ons op!

De deskundige van de Perspectief Adviesgroep: Rob

Door mijn werkzaamheden als Human Resource Manager en mijn ervaring binnen de verzuimregie heb ik op verschillende niveaus gesprekken gevoerd. Deze expertise komt me goed van pas om bij verzuimkwesties houding en gedrag te kunnen beïnvloeden. Daarnaast heb ik veel inzicht gekregen in kosten en geldstromen die gepaard gaan met verzuim. Dit is een belangrijk aspect in mijn werk.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van verzuim- en re-integratiebegeleiding?

Neem dan contact op met Rob van der Waal.