Orde op zaken met de MKB Bedrijfsscan

Home » Orde op zaken met de MKB Bedrijfsscan

Inhoudsopgave: Orde op zaken met de MKB Bedrijfsscan

De groei van een bedrijf biedt kansen mits de interne organisatie op orde is

Een bedrijfsscan biedt vergaande inzichten waar een bedrijf op dit moment staat. Vanuit daar kunnen er plannen worden gemaakt en uitgevoerd voor toekomstige duurzame groei. Vanuit ons netwerk kwamen we in contact met een jong en snel groeiend bedrijf in een niche van de Automotive-sector. Door privé omstandigheden moest 1 van de 2 vennoten, die met name verantwoordelijk was voor de financiële zaken, uit de VOF stappen. Er bleef nog 1 vennoot over. Zijn doel, als oprichter van de onderneming, was om de onderneming in zijn eentje voort te zetten. Daarbij had hij ook nog eens een ambitieus doel. Binnen 3 jaar wilde hij de omzet laten groeien van 2 naar 3,5 miljoen Euro. Een dubbele uitdaging dus!

MKB Bedrijfsscan

Met behulp van onze MKB Bedrijfsscan werd aan de hand van een 50-tal vragen de huidige situatie van de onderneming in kaart gebracht. In deze bedrijfsscan kwamen bijvoorbeeld de volgende punten aan de orde:

  • (Interne) organisatie
  • Management
  • Markt
  • Product/Dienst
  • Financiën

Deze scan werd vervolgens in een 2-tal sessies samen met de eigenaar ingevuld. De uitkomst van de bedrijfsscan toonde, dat de snelle groei van de afgelopen jaren tot gevolg had, dat de nodige zaken onvoldoende aandacht kregen. Voor een gezonde omzetgroei moet de organisatie meegroeien. Dit was in de huidige situatie echter niet meer het geval.

Actiepunten

Vervolgens werd afgesproken om per onderdeel een aantal actiepunten te benoemen. Deze actiepunten pakten de eigenaar en medewerkers samen met de adviseur van Perspectief Adviesgroep verder op.

Lean methodiek

Los hiervan werd op basis van de LEAN-methodiek ook het volledige koop- en verkoopproces binnen de onderneming in kaart gebracht en voorzien van actiepunten. Het doel van het geheel was namelijk om een stabiele organisatorische basis te creëren voor de volgende stap in het groeiproces van de onderneming.

Verdere uitkomsten MKB bedrijfsscan

Enkele uitkomsten van de MKB-bedrijfsscan en onze aanpak daarbij:

1. Van boekhouder naar accountant

De huidige boekhouder paste goed bij de onderneming tijdens de opstartfase. Aan alles was echter te zien en te merken, dat de huidige fase, laat staan de volgende fase, een broek te groot was. Er was immers al een aantal zaken (o.a. bij de Belastingdienst) fout gegaan. Daarnaast was er geen dagelijkse inzage in de financiën.

We besloten om een accountantskantoor uit ons netwerk uit te nodigen voor het bespreken van ons wensenlijstje. Hieruit volgde, dat uiteindelijk op een nette manier afscheid werd genomen van de huidige boekhouder. Vervolgens werd de overstap naar dit accountantskantoor gemaakt.

2. Interne organisatie niet op niveau

  • AVG-richtlijnen werden onvoldoende nagekomen
  • Verzuimmanagement was onvolledig
  • Er was onvoldoende zicht en grip op de geldstromen
  • De website gaf een beperkt beeld van de onderneming
  • Er was geen duidelijke taakverdeling binnen het team (6 FTE). Hierdoor werden zaken niet logisch opgepakt. Dit kostte dan weer meer tijd dan nodig was.

Door dit te benoemen en met elkaar te bespreken, konden vervolgens passende vervolgstappen worden benoemd.

3. Werkprocessen analyse in bedrijfsscan

In het geanalyseerde werkproces werd duidelijk, dat de monteurs te veel tijd kwijt waren aan het installeren van accessoires. Het installeren van accessoires zou wellicht door ‘bevriende’ bedrijven sneller en wellicht ook beter afgehandeld kunnen worden. De marges hierop waren flinterdun. Daarentegen werd het leveren hiervan wel van belang geacht voor het kunnen leveren van een totaalpakket. Dat zorgde weer voor een positieve impact op de klanttevredenheid. Door dit uit te besteden, konden de eigen monteurs zich weer volledig focussen op de corebusiness, die vele malen lucratiever was.

Koop- en verkoopproces

In het volledige koop- en verkoopproces, inclusief import, kwamen de nodige zaken naar boven, die niet geheel praktisch verliepen. Ze waren te tijdrovend of konden beter door 1 persoon worden uitgevoerd. Ook bleek het gebruikte softwareprogramma onvoldoende te bieden voor de stappen, die de ondernemer nog wilde gaan zetten. De vastlegging van alle documenten en facturen bleek ook nog eens sterk voor verbetering vatbaar.

Conclusie MKB Bedrijfsscan

Duidelijk was dus dat de snelle groei van de onderneming ten koste was gegaan van de verdere professionalisering van de (interne) organisatie; iets wat in de praktijk vaak voorkomt…

De doorlooptijd van het gehele proces vanaf het invullen van de MKB-bedrijfsscan tot het uitvoeren van alle acties nam circa 6 maanden in beslag. Het leverde daarmee een perfecte basis op voor de volgende stap van de onderneming. Samen met de ondernemer, die inmiddels directeur van de nieuwe BV was geworden, is inmiddels strategisch groeiplan opgezet.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Afspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!