Bedrijfsfinancieringen, wat zijn de opties?

Home » Blog » Bedrijfsfinancieringen, wat zijn de opties?

Inhoudsopgave: Bedrijfsfinancieringen, wat zijn de opties?

Bedrijfsfinancieringen – inleiding

Als je eigenaar bent van een bedrijf, dan kan het voorkomen, dat je op een gegeven moment extra kapitaal nodig hebt. Misschien wil je wel groeien met je bedrijf door een overname te doen of door autonome groei te bereiken. Of je hebt te maken met onvoorziene omstandigheden en er gaan bijvoorbeeld machines kapot. Waar je vroeger alleen de bank had om naar toe te gaan voor een bedrijfsfinanciering, heb je vandaag de dag veel meer mogelijkheden. In de volgende blog post krijg je een overzicht van de diverse bedrijfsfinancieringen vormen en wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is een bedrijfsfinanciering precies?

Een bedrijfsfinanciering of zakelijke lening is in feite een financiering, die nodig is om je extra zakelijke kosten te betalen. Een bedrijfsfinanciering is een mogelijkheid, wanneer je zelf niet over de financiële middelen beschikt om investeringen te doen, een bedrijf te starten of om het ‘werkkapitaal’ te financieren.

Bancaire financiering

Ondanks alternatieve financieringsvormen kun je ook nog steeds geld lenen van de bank. De belangrijkste vormen zijn hierbij:

 1. Bancaire financiering
 2. Bankgarantie
 3. Banklening
 4. Factoring en debiteurenfinanciering
 5. Hypothecaire lening
 6. Kredietverzekering
 7. Leasing

Tips voor een succesvolle financieringsaanvraag

Dat jij een bedrijfsfinanciering nodig hebt en graag wilt, betekent niet, dat je deze bedrijfsfinanciering dan ook krijgt. Een (financiële) instelling kan een aanvraag afwijzen, omdat men het risico van het niet terugbetalen van een financiering te groot vindt. Je kan de kans op succes vergroten door bij een financieringsaanvraag te kijken naar de criteria waar financiers specifiek op letten. Indien nodig pas je jouw bedrijfsvoering daarop iets aan. Heb ook een plan B en kijk naar alternatieven.

Goede voorbereiding is het halve werk

Om succes te hebben bij de aanvraag van een bedrijfsfinanciering, moet je alle beschikbare hulpmiddelen inzetten. Denk daarbij aan het ondernemingsplan, de jaarcijfers en bijvoorbeeld het Canvas Business Model. Zoek hulp en ondersteuning bij een financieringsconsultant om het gehele proces van het aanvragen van een bedrijfsfinanciering correct, juist en ‘snel en grondig’ aan te pakken.

Keurmerken MKB bedrijfsfinanciering

Stichting MKB Financiering (SMF) biedt twee keurmerken voor non-bancaire financiering:

Financiële leasing

De kredietverstrekker blijft bij financiële leasing alleen slechts juridisch eigenaar van het desbetreffende goed. Het volledige economische eigendom ligt bij de leasende partij. Dit houdt in, dat het goed bijvoorbeeld door gebrek aan zorg, rapper dan normaal gesproken in waarde zou kunnen verminderen. Een krediet verstrekker heeft opties om zich hier tegen in te dekken met bijvoorbeeld een verzekering.

Operationele leasing

Operationele leasing is net even wat anders dan financial leasing. In operationele leasing bezit de kredietverstrekker voor een stuk het economisch eigendom van het betreffende goed. Hij of zij kan bijvoorbeeld zorgen voor onderhoudswerkzaamheden. U heeft dus wel de lusten, maar niet de lasten. Het risico op waardevermindering ligt volledig bij de verstrekker van het krediet. Ook in dit geval kan de kredietverstrekker hierop anticiperen.

Sales en lease back

We hebben hier te maken met een leaseconstructie. Hierbij verkoopt u uw bedrijfsmiddelen of bedrijfspanden aan een investeerder. Vervolgens sluit u met deze investeerder een leasecontract af. Voor alle leasevormen geldt, dat het grote voordeel van lease is, dat een investering in zeer veel cases in zijn geheel wordt gefinancierd. Het nadeel van dit soort constructies is dat de rente relatief hoog is. Door een sale en lease back constructie toe te passen, wordt er in korte tijd veel extra liquiditeit gecreëerd. Dat is het grote voordeel van een sale en lease back constructie.

Subsidies

Als u de weg kent in overheidsland, dan kan dat wel eens gunstig uitpakken. Het is namelijk mogelijk om voor een aanzienlijk aantal investeringen subsidie aan te vragen. Een mooi voorbeeld hiervan is een achtergesteld krediet zoals het innovatie krediet. Ook valt te denken aan garanties zoals bijvoorbeeld aan een borgstelling of MKB Kredieten en investeringspremies. Voor elke subsidievorm kunnen bepaalde specifieke voorwaarden gelden. U kunt overwegen om te onderzoeken voor welke subsidies uw bedrijf mogelijkerwijs zou kunnen profiteren.

Private equity

Bij private equity participeren investeerders meestal middels een aandelenparticipatie in een onderneming. In voorkomende gevallen wordt naast kapitaal ook van kennis, ervaring en het netwerk van de investeerder gebruikgemaakt. Naast de vele voordelen die bovenstaande met zich meebrengt, worden wel zeggenschap en winstrechten ingeleverd.

Bancaire financiering

De bancaire financiering is relatief simpel. U betaalt bij een bancaire bedrijfsfinanciering slechts rente voor het gebruik van het vreemde vermogen aan de bank voor het bancaire krediet. U blijft op die wijze volledig eigenaar van uw bedrijf. Vaak moet u wel zekerheden verstrekken aan de bank. Als het misgaat, heeft de bank op die manier grip op deze zekerheden. Zij hebben dan een juridisch geldige titel om de zekerheden te verkopen. Vanuit de verkoopopbrengst van deze zekerheden wordt dan het bankkrediet afgelost.

Crowdfunding

Crowdfunding is de laatste jaren steeds populairder geworden. Bij deze vorm van financiering, financiert een grote groep mensen uw investering. Het levert wel vaak een voordeel op en dat is, dat u direct veel exposure voor een nieuwe dienst of product krijgt. U betaalt bij crowdfunding wel relatief gezien een hogere rente dan bij een bancaire financiering. Dit komt doordat crowdfunding partijen vaak grotere risico’s nemen bij het verstrekken van leningen dan dat banken doen. Het kan ook voorkomen dat er een gestapelde financieringsoplossing wordt gecreëerd door bijvoorbeeld een bankkrediet te combineren met een crowdfundingslening.

Alternatieve financiers – Bootstrapping

Er zijn tegenwoordig voldoende alternatieven voor een bedrijfsfinanciering met vreemd vermogen via een boek of door middel van eigen vermogen via aandeelhouders of investeerders. Dit zijn alternatieven, die ook wel bootstrapping worden genoemd. Hierin gebruik je alles wat omzet oplevert, kosten bespaart en prijzig bankkrediet vermijdt. Dus bedrijfsfinancieringsvormen zonder rente en aflossingsverplichtingen.

Bootstrapping

Bij financiële bootstrapping bouw je een onderneming op of realiseer je een plan zonder externe financiers. Het idee hierachter, is dat je ook door met eigen geld te werken en de opbrengsten direct te herinvesteren je een zeer succesvolle onderneming kunt bouwen.

Wat zijn voor- en nadelen van bootstrapping?

Zelf financieren betekent 100% controle over je bedrijf. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Het nadeel kan zijn, dat je soms wat minder hard groeit.

Herfinanciering

Als je graag wilt groeien met je bedrijf dan kan extra kapitaal nodig zijn. Als je al een financiering hebt, dan zou een herfinanciering een interessante optie kunnen zijn. Door middel van een herfinanciering vervang je je actuele bedrijfsfinanciering voor een bedrijfsfinanciering met gunstigere voorwaarden. De nieuwe bedrijfsfinanciering kan bijvoorbeeld een lagere rente zijn. Een andere optie is, dat je in jouw nieuwe bedrijfsfinanciering boetevrij kan aflossen. Misschien ben je in bezit van meerdere zakelijke bedrijfsleningen; Het zou dan ook interessant kunnen zijn om deze bedrijfslening te vervangen door een geheel nieuwe lening. Hiermee verkrijg je meer overzicht en transparantie.

Machines en wagenpark financiering

Als je wilt uitbreiden, heb je vaak nieuwe bedrijfsmiddelen nodig zoals vervoersmiddelen of machines. Dat zorgt vaak voor een duur kostenplaatje. Wanneer jezelf niet de beschikking hebt over genoeg eigen middelen, dan kan een bedrijfsfinanciering de oplossing zijn.

Achtergestelde lening

Als de eigen inleg en bancaire financiering gezamenlijk onvoldoende zijn om de koopsom van de aankoop van een bedrijf te financieren, wordt meestal aan de verkopende partij gevraagd of zij een stukje van de benodigde financiering kan verstrekken. Dit wordt ook wel een vendor loan genoemd. Meestal is deze voorwaarde van financiering een eis van de bank van de koper. Dit kan echt maar een beperkt deel zijn van de totale koopsom. Verkopers zijn hier niet bijzonder happig op. Ze zijn bang, dat dit risico voor de koper op de lange termijn niet goed is voor het bedrijf. Aflossing aan de koper is meestal achtergesteld ten opzichte van de financiering van de bank.

Factoring

In het geval van factoring en debiteuren financiering ontvang je krediet van een financier op basis van de debiteuren als onderpand. Denk daarbij aan een bank of een factoringmaatschappij. Bij een bank krijg je vaak een minder hoge rekening-courant op dezelfde debiteurenportefeuille dan bij een factoring bedrijf. Doordat zij ‘bovenop de asset zitten’, zijn zij bereid om een hogere bevoorschotting te geven. In het geval van een uitwinscenario halen zij namelijk meer terug uit deze debiteurenportefeuille. Het nadeel van factoring is dat het vaak meer kost en dat je soms zelf niet meer eigenaar bent van de vordering.

Microkrediet en MKB-krediet

Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers. Een MKB krediet is een stap verder, namelijk een zakelijke lening van minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro.

Business angels

Business angels zijn particuliere of informele investeerders. Het zijn vaak ex-ondernemers. Deze ex ondernemers investeren of alleen of met een groep gelijkgestemden een bedrag tussen bijvoorbeeld 50.000 euro en 750.000 euro in jouw bedrijf.

Ketenfinanciering

Met klanten en leveranciers van jouw bedrijf kun je via ketenfinanciering of ‘reverse factoring’ financiële ruimte creëren door betalingsvoorwaarden af te spreken.

Kredietunie

Een kredietunie is een soort van coöperatie van ondernemers. Zij bieden financiering en coaching voor bedragen tussen de 50.000 en 250.000 euro.

Strategische partner

Een strategische partner kan eigenlijk iedereen zijn. Denk aan een persoon of organisatie, zoals een business angel of een participatiemaatschappij. Het kunnen echter ook belangrijke concurrenten, klanten, leveranciers en overnamekandidaten zijn, die je plannen financieren.

Seed-fonds

Een Seed – fonds is een speciaal Venture Capital (investerings)fonds. Dit soort fondsen zijn deels gefinancierd door de overheid. Het heeft de focus op innovatieve starters vanaf een bedrag van 200.000 Eur.

Direct lending

Direct lending is de financiering van ondernemingen door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van de bank. Direct lending gaat via MKB fondsen en gespecialiseerde financieringsportals.

Private debt fonds

Een private debt fonds is ook een vorm van direct lending. Een private debt fonds verstrekt bijvoorbeeld achtergestelde leningen aan MKB ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om daarvoor in aanmerking te komen, is winst maken een vereiste. Daarnaast moet je voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank kunnen aankloppen voor extra financiering. Financiers bieden een bedrag tussen 250.000 euro en 10 miljoen Euro aan. Dat is bedoeld voor groei, innovatie, bedrijfsovername of het herfinancieren van een onderneming.

Online krediet via fintech

Door middel van financiële technologie organiseert een fintech financier het financieringsproces. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen vlot gaan. We spreken vaak over bedragen van 5.000 Euro tot en met 250.000 Euro. Je kan hierbij bijvoorbeeld ook denken aan een online krediet of werkkapitaal, matchings- platforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.

Invest-NL

Invest-NL is een privaat investeringsfonds met een focus op de grote energietransitie en innovatieve scale-ups. Een investeringsbedrag van 5 miljoen euro is hierbij de richtlijn. Het fonds financiert maximaal 50% van het benodigde bedrag. Via een quickscan beslist Invest-NL in of een project of onderneming in aanmerking komen voor een bijdrage ter investering.

MKB-beurzen

De NPEX is de effectenbeurs voor MKB ondernemers. Zij zijn op zoek naar (groei)kapitaal voor een bedrag tussen de 1 miljoen en 10 miljoen euro. Een andere concurrent is de MKB beurs Nxchange. Dit is een effectenbeurs voor MKB ondernemers bedoeld voor directe handel in effecten tussen bedrijven en beleggers. Bij Nxchange kan uw MKB bedrijf startkapitaal, innovatiekapitaal en groeikapitaal ophalen door zelfstandig aandelen of obligaties uit te geven via blockchain. Financieringsbedragen starten bij 200.000 Eur.

Venture Capital Fonds

Een Venture Capital Fonds is een investeringsfonds, dat gericht is op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Een Venture Capital Fonds investeert meestal vanaf ongeveer 200.000 Eur en dat is bijna altijd tegen een percentage van de aandelen.

Participatiemaatschappijen

De participatiemaatschappij beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Dit soort participatiemaatschappijen richt zich op grotere MKB bedrijven met bedragen tussen de 1 miljoen Eur en 2 miljoen Eur. Het is bijna hetzelfde als een venture capital fonds.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) zijn participatiemaatschappijen van provincies en investeren vooral in innovatieve en snelgroeiende bedrijven. De voorwaarden verschillen per ROM en het minimum bedrag bedraagt 50.000 Euro.

Startup Box

Via de Startup Box kiest u een van de financieringsregelingen van de overheid. De overheid heeft namelijk speciale potjes om de innovatie in Nederland aan te jagen.

Effectenbeurs en SPAC

De effectenbeurs richt zich op grotere bedrijven met een eigen vermogen van 5 miljoen euro en een uit te geven aandelenwaarde van 5 miljoen euro. Een nieuwe beurstrend is de SPAC. SPAC staat voor ‘special purpose acquisition company’. Dit soort bedrijven gebruiken hun beursnotering voor het ophalen van kapitaal voor een mogelijke overname of fusie. Bij de beursgang zijn investeerders nog niet op de hoogte in welk bedrijf zij uiteindelijk beleggen.

Islamitische bedrijfsfinanciering

Bij halal bedrijfsfinanciering geldt er een aantal specifieke voorwaarden:

 • Het ontvangen en betalen van rente is verboden.
 • Geen geld investeren in: niet halal-voedsel, alcohol, wapens, pornografie en gokken.
 • Zekerheden en duidelijkheid bij contracten en transacties zijn van groot belang. Zo worden onverantwoorde risico’s voorkomen.
 • Het gokken op winsten is niet toegestaan en zelfs verboden. Men mag geen winsten maken op basis van geluk en toeval met één duidelijke winnaar en een duidelijke verliezer. Het eerlijk verdelen van risico en winst is het belangrijkste uitgangspunt.

Een bedrijfsfinanciering kan bijvoorbeeld wel via aandelen verkoop in een besloten vennootschap. Een joint venture of partnership is ook mogelijk.

Borgstellingskrediet

Door een borgstellingskrediet aan te bieden, staat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor (MKB) bedrijven, die een lening willen afsluiten, maar de externe financier niet voldoende zekerheid kunnen garanderen met ‘onderpand’, zoals bijvoorbeeld gebouwen of machines.

Borgstellingsregeling MKB

De borgstellingsregeling MKB is een regeling van de overheid specifiek voor het MKB, die dan garant staat voor een deel van de zakelijke lening. Op die manier krijgt de bank meer zekerheid. Daardoor is zij eerder bereid om jouw onderneming een lening te verstrekken. Voor 2021 was er een budget van € 1,35 miljard voor banken en € 150 miljoen voor niet-bancaire financiers.

Bedrijfsfinancieringen – Conclusie

De financiële markten zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Bij de reguliere banken en financiële instellingen is de toegang tot een goede bedrijfsfinanciering veel strenger geworden. Dit heeft er toe geleid, dat tal van andere partijen in dit gat zijn gesprongen, om bedrijven die willen groeien te helpen met een goede bedrijfsfinanciering. Er zijn nu veel andere opties om het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen. Door de vele mogelijkheden is het verstandig om u te laten adviseren door de financieringsadviseurs van de Perspectief Adviesgroep.

Gertjan Sip en Wilbur van der Bas

Andere interessante blog posts

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Afspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!