Gertjan Sip

Partner I Strategisch bedrijfsadviseur en Financieringsregisseur

Carrièrepad

De afgelopen 15 jaar van mijn carrière in de zakelijke markt ben ik bij meer dan 650 bedrijven/ondernemers betrokken geweest als gesprekspartner. Eerst vanuit een rol bij een bank en daarna als zelfstandig ondernemer. Zowel bij ondernemingen, die zeer succesvol zijn, als ook bij ondernemingen die op de rand van faillissement stonden. Dat heeft me, naast mijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en de Grotius opleiding insolventierecht aan de Radboud Universiteit, een ruime praktijkervaring gegeven over succes en falen in het ondernemerschap en ondernemingen.

Daarbij ben ik geboeid geraakt door het feit, dat veel ondernemers vaak een goede strategische gesprekspartner buiten de onderneming missen. Een gesprekspartner, die hen op een eerlijke en ter zake kundige manier helpt de onderneming op koers te houden en daarbij ook eerlijk feedback geeft op het functioneren in hun ondernemerschap. Dit is een belangrijke succesfactor voor het ondernemerschap en daarin sta ik graag ondernemers bij met mijn kennis en ervaring.

Visie

Eerlijk, transparant en onafhankelijk zaken doen. Mijn oog kijkt liefdevol en empathisch naar de mens én is tegelijkertijd ook heel realistisch, confronterend en duidelijk over de omstandigheden. Naast het plezier dat ik haal uit een stuk bedrijfskundige analyse is het voor mij net zo belangrijk te analyseren wie de ondernemer is, wat zijn of haar doelen zijn. Dat vormt, samen met hoe de onderneming financieel presteert, het startpunt voor ieder klantcontact. Daarnaast denk ik graag in out-of-the-box oplossingen en daag graag mensen uit om te stoppen met doen wat niet werkt en je te richten op wat wel werkt. Daarbij geloof ik dat alles mogelijk is, maar niet alles per se zinvol. Door mijn ervaring kan ik snel tot de kern van het probleem komen.

Mijn ambities:

Op koers houden ondernemingen
Door het gebrek aan eerlijk advies worden soms, na verloop van jaren van ondernemerschap, onbewust verkeerde beslissingen genomen, met als gevolg dat u als ondernemer verder van het doel af komt dat u voor ogen had toen u met uw onderneming begon. Regelmatig wordt begonnen met ondernemen vanuit een passie, maar zonder goed plan waardoor de onderneming vastloopt en de ondernemer zich eigenlijk niet meer op zijn/haar plek voelt.

Daarnaast ontstaat er bij ondernemers soms een soort bedrijfsblindheid of komen er verschillen van inzicht binnen de directie of tussen aandeelhouders en directie over de richting van de onderneming. Of er is te weinig aandacht voor de veranderingen in de markt. Mogelijk is de onderneming snel gegroeid waardoor er geen goed zicht is op wat er werkelijk financieel in het bedrijf gebeurt. Allemaal met als gevolg dat de onderneming van koers raakt en niet langer de ondernemer dient. Die situaties zie ik graag omgedraaid. Ik houd ervan om die situaties te doorgronden en de ondernemer van dienst te zijn door eerlijk de spiegel voor te houden. Dit is soms confronterend op de korte termijn, maar noodzakelijk en zinvol voor de lange termijn!

Uitdagen tot zelfreflectie op het eigen ondernemerschap

Veel ondernemers verwachten van zichzelf dat ze in alles goed zijn. Dat is vaak ook de kracht van een ondernemer. De praktijk leert echter, dat ze soms moeten erkennen, dat ze van de 10 dingen waarvan ze verwachten dat ze er goed in zijn, eigenlijk maar echt een passie en talent hebben voor 5 van die dingen.

Juist ondernemers blijken regelmatig moeite te hebben met het loslaten van de dingen die ze niet goed kunnen, meestal ingegeven door angst om de controle te verliezen of om kosten te maken. Daardoor gaat veel tijd en werkplezier verloren aan zaken die niet direct geld opleveren.

Hoewel soms lastig, helpt een ondernemer zichzelf door dit te onderkennen. Om zich vervolgens te focussen op de dingen, die hij goed kan en voor de andere zaken een beroep te doen op anderen. Om juist dat onderscheid te maken help ik door goed te luisteren en door te vragen om het juiste onderscheid te maken in wat je vooral zelf moet doen en waar je vooral mee moet stoppen.