Hoe kan ik het ziekteverzuim in mijn bedrijf verlagen?

Home » Blog » Hoe kan ik het ziekteverzuim in mijn bedrijf verlagen?

Inhoudsopgave: Hoe kan ik het ziekteverzuim in mijn bedrijf verlagen?

ziekteverzuim verlagen, verzuimbegeleiding

Ziekteverzuim verlagen – productiviteit omhoog

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt, zijn er ook nog andere dingen, waar u zich op zou kunnen richten om de productiviteit in uw bedrijf te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door het verlagen van het ziekteverzuim in uw bedrijf. Gemiddeld ligt het ziekteverzuim tussen de 3 en 5% van het aantal werkdagen. Heeft u een bedrijf met 50 of 100 werknemers, dan kan het een wereld van verschil zijn of u te maken heeft met een ziekteverzuim van 2 a 3% of van 5 a 6%. Door te investeren in het terugdringen van het ziekteverzuim wordt de productiviteit van dezelfde groep werknemers hoger, u maakt minder kosten en draait uiteindelijk meer omzet. Daarnaast zijn blije gelukkige werknemers natuurlijk de beste PR voor uw bedrijf, dat u kan wensen.

Redenen voor een ziekmelding

Er zijn verschillende redenen, waarom iemand zich zou kunnen ziekmelden. Hieronder volgen een aantal veelvoorkomende redenen:

Ziekte:

De meest voor de hand liggende reden om uzelf ziek te melden is als u fysiek of mentaal niet in staat bent om naar uw werk te komen vanwege een ziekte of blessure.

Medische afspraken

Als u een afspraak hebt met een arts of een andere medische professional en deze afspraak niet buiten werktijd kan worden gemaakt, kan het zijn, dat u uzelf moet ziekmelden om naar de afspraak te gaan.

Zorgverantwoordelijkheden

Als u verantwoordelijk bent voor de zorg voor een ziek familielid of kind, kan het nodig zijn om u ziekmelden om voor hen te zorgen.

Persoonlijke problemen

Als er zich persoonlijke problemen voordoen, zoals relatieproblemen of familieproblemen, kan dit invloed hebben op uw vermogen om te werken en zou u uzelf kunnen ziekmelden.

Burn-out

Als u te veel stress en druk hebt ervaren op het werk, kan dit leiden tot een burn-out en kan het nodig zijn om een periode van rust te nemen en u ziek te melden.

Bedrijfsongeval

Als u betrokken bent bij een bedrijfsongeval, kan het nodig zijn om u te ziekmelden om te herstellen van eventuele verwondingen. Het is belangrijk om eerlijk te zijn over de reden, waarom u uzelf ziekmeldt en om ervoor te zorgen, dat u werkgever op de hoogte wordt gesteld van uw afwezigheid.

Wat kost ziekteverzuim de werkgever?

Volgens ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis kost ziekteverzuim per medewerker afgerond rond de 400 Euro per dag. Dat is inclusief het tijdelijk inhuren van een vervanger.

Manieren om ziekteverzuim te verlagen

Er zijn verschillende strategieën, die u kunt gebruiken om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen.

Creëer een gezonde werkomgeving

Zorg voor een schone en veilige werkomgeving waarin werknemers zich op hun gemak voelen. Zorg voor voldoende ventilatie, licht en ergonomische werkplekken. Stimuleer regelmatige pauzes en bied gezonde snacks en drankjes aan.

Positieve werkomgeving creëren

Een positieve werkomgeving, waarin medewerkers zich gehoord en betrokken voelen is een basisvoorwaarde voor een laag ziekteverzuim. De kans wordt groter, dat werknemers zich ziek melden, als ze er tegenop zien om naar kantoor te komen. U ontwikkelt een positieve werkomgeving als u naar uw werknemers luistert, er een haalbare werklast is en waar eerlijkheid en sociale steun aangemoedigd wordt. Als medewerkers graag naar hun werk komen, dan heeft u al heel veel gewonnen.  

Investeer in de gezondheid van werknemers

Bied gezondheidsprogramma’s aan, zoals workshops over stressbeheersing, gezonde voeding en lichaamsbeweging. Stimuleer werknemers om regelmatig te sporten en bied bijvoorbeeld een fietsenplan of sport abonnement aan.

Stel duidelijke richtlijnen op voor ziekteverzuim

Maak duidelijk wat de procedures zijn bij ziekteverzuim en hoe werknemers ziekteverlof kunnen aanvragen. Communiceer ook wat de consequenties zijn bij overmatig of ongeoorloofd verzuim.

Maak werknemers bewust van het belang van hun gezondheid

Stel gezondheid en welzijn centraal in uw bedrijfscultuur en maak werknemers bewust van het belang van een gezonde levensstijl en het voorkomen van ziekte.

Bied flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden aan

Geef werknemers de mogelijkheid om thuis te werken of flexibele werktijden aan te houden, zodat ze hun werk beter kunnen afstemmen op hun privéleven en daardoor minder snel uitvallen.

Houd regelmatig contact met werknemers

Zorg dat u regelmatig contact heeft met uw werknemers en peil hun welzijn en tevredenheid. Hierdoor kunt u eventuele problemen of stressfactoren vroegtijdig signaleren en daarop inspelen.

Conflictenmanagement

Laat conflicten op de werkvloer niet te lang onopgelost. Conflicten tussen werknemers onderling of tussen een leidinggevende en een ondergeschikte kunnen schadelijk zijn voor het bedrijf en de sfeer. Ernstige conflicten kunnen leiden tot stress en zelfs tot en burn-out en dat wilt u te allen tijde voorkomen. Een burn-out is langdurig ziekteverzuim en dat is niet goed voor de werknemer en uiteindelijk ook niet voor het bedrijf.

Verzuimbegeleiding

Wat kan u allemaal doen bij langdurig verzuim? Ten eerste is het belangrijk, dat de leidinggevende het frequente ziekteverzuim van de medewerker bespreekbaar maakt. Probeer vervolgens de redenen van het ziekteverzuim te achterhalen en stel daar een actieplan voor op om de oorzaken weg te nemen of te verminderen. Probeer het plezier in het werk te vergroten.

Door deze strategieën te implementeren kunt u het ziekteverzuim in uw bedrijf verlagen en de gezondheid en het welzijn van uw werknemers verbeteren.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Afspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!