Adres: Bomkade 16, 3311 JD Dordrecht

  • Mail
  • Phone
  • Linked In
[jz-sidebar]

Werkkapitaal financiering

Als u een onderneming runt, heeft u al gauw te maken met een bepaalde financieringsbehoefte. Het ligt natuurlijk wel aan wat voor activiteiten uw onderneming uitvoert, maar de kans is sterk aanwezig dat er in ieder geval in een werkkapitaal behoefte moet worden voorzien. Heeft u bijvoorbeeld veel te maken met voorraad? Betalen uw debiteuren meteen? Wanneer moet u uw crediteuren betalen? Dat zijn allemaal vragen die invloed hebben op uw werkkapitaal.

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met werkkapitaal?

Met werkkapitaal wordt bedoeld het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden) op de balans van uw onderneming. Het is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen

Hoe moet je het werkkapitaal berekenen?

Als er bijvoorbeeld in totaal 100.000,- Euro aan vlottende activa zijn (bestaande uit: voorraad 40.000,- Euro, debiteuren 30.000,- Euro en liquide middelen 30.000,- Euro) en 75.000,- Euro aan vlottende passiva (bestaande uit: crediteuren 50.000,- Euro en overige kortlopende schulden 25.000,- Euro) dan bedraagt het netto werkkapitaal in dit geval 25.000,- Euro (100.000,- -/- 75.000,-). Hiermee moet de onderneming dan aan zijn dagelijkse verplichtingen kunnen voldoen. Het bedrag van Euro 100.000,- uit dit rekenvoorbeeld wordt overigens ook wel het bruto werkkapitaal genoemd.

Hoe kun je het werkkapitaal het beste financieren?

Het kan zijn dat uw onderneming een grotere werkkapitaalbehoefte heeft doordat de doorlooptijd van uw voorraad traag is of doordat uw debiteuren heel laat betalen. Ook kan het zijn dat u uw crediteuren snel moet betalen. Al deze drie factoren zorgen ervoor dat er een werkkapitaalbehoefte is. Als dit voor uw onderneming van toepassing is, dan zou deze behoefte opgevangen of ingevuld kunnen worden door een passende werkkapitaalfinanciering op te tuigen.

Van oudsher wordt het werkkapitaal vaak door een bankfinanciering via rekening-courant krediet gefinancierd. Dit is echter niet de enige en vaak ook niet de beste oplossing. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via een factormaatschappij uw debiteuren voor te financieren. Soms wordt tot wel 90% van uw facturen (mits de factuur factorabel is) bevoorschot door de financier. Hierdoor kan een groot gedeelte van uw werkkapitaalbehoefte worden ingevuld. Dit is met name interessant bij groeiende bedrijven. Let op: niet iedere ondernemingsactiviteit komt in aanmerking voor bevoorschotting via factoring financiering.

Als specialist in financieringen kunnen wij uw totale financieringsstructuur goed analyseren en een beter alternatief voor u bemiddelen bij één of meer nieuwe financieringspartijen.

Lees Meer

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ondernemersnieuws en
recente ontwikkelingen en trends in het MKB.

Arrow
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Mail
Phone