Werkkapitaal financiering

Home » Dienstverlening » Regisseur in bedrijfsfinancieringen » Werkkapitaal financiering

Inhoudsopgave: Werkkapitaal financiering

Werkkapitaal financiering

Als u een onderneming runt, heeft u al gauw te maken met een bepaalde financieringsbehoefte. Het ligt natuurlijk wel aan wat voor activiteiten uw onderneming uitvoert, maar de kans is sterk aanwezig dat er in ieder geval in een werkkapitaal behoefte moet worden voorzien. Heeft u bijvoorbeeld veel te maken met voorraad? Betalen uw debiteuren meteen? Wanneer moet u uw crediteuren betalen? Dat zijn allemaal vragen die invloed hebben op uw werkkapitaal.

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met werkkapitaal?

Met werkkapitaal wordt bedoeld het verschil tussen de vlottende activa (voorraad, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en andere kortlopende schulden) op de balans van uw onderneming. Het is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen

Hoe moet je het werkkapitaal berekenen?

Als er bijvoorbeeld in totaal €100.000,- aan vlottende activa zijn (bestaande uit: voorraad €40.000,-, debiteuren €30.000,- en liquide middelen €30.000,-) en €75.000,- aan vlottende passiva (bestaande uit: crediteuren €50.000,- en overige kortlopende schulden €25.000,-) dan bedraagt het netto werkkapitaal in dit geval €25.000,- (€100.000,- -/- €75.000,-). Hiermee moet de onderneming dan aan zijn dagelijkse verplichtingen kunnen voldoen. Het bedrag van €100.000,- uit dit rekenvoorbeeld wordt overigens ook wel het bruto werkkapitaal genoemd.

Hoe kun je het werkkapitaal het beste financieren?

Het kan zijn dat uw onderneming een grotere werkkapitaalbehoefte heeft doordat de doorlooptijd van uw voorraad traag is of doordat uw debiteuren heel laat betalen. Ook kan het zijn dat u uw crediteuren snel moet betalen. Al deze drie factoren zorgen ervoor dat er een werkkapitaalbehoefte is. Als dit voor uw onderneming van toepassing is, dan zou deze behoefte opgevangen of ingevuld kunnen worden door een passende werkkapitaalfinanciering op te tuigen.

Van oudsher wordt het werkkapitaal vaak door een bankfinanciering via rekening-courant krediet gefinancierd. Dit is echter niet de enige en vaak ook niet de beste oplossing. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via een factormaatschappij uw debiteuren voor te financieren. Soms wordt tot wel 90% van uw facturen (mits de factuur factorabel is) bevoorschot door de financier. Hierdoor kan een groot gedeelte van uw werkkapitaalbehoefte worden ingevuld. Dit is met name interessant bij groeiende bedrijven. Let op: niet iedere ondernemingsactiviteit komt in aanmerking voor bevoorschotting via factoring financiering.

Als specialist in financieringen kunnen wij uw totale financieringsstructuur goed analyseren en een beter alternatief voor u bemiddelen bij één of meer nieuwe financieringspartijen.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!