Begeleiding samenwerking en aandeelhouders

Zowel in positieve omstandigheden als in conflictsituaties

Home » Dienstverlening » Strategisch Bedrijfsadvies » Begeleiding samenwerking en aandeelhouders

Inhoudsopgave: Begeleiding samenwerking en aandeelhouders

Begeleiding samenwerking en aandeelhouders

Samenwerken als compagnons en ondernemers is vaak een uitdaging en vereist een goede voorbereiding. Bij het gedeeld eigenaarschap is een goede voorbereiding cruciaal. Dat vereist, dat u elkaar leert kennen als persoon, ondernemer, visie, ambities, persoonlijke randvoorwaarden (gezinsomstandigheden, beschikbare tijd, benodigd inkomen). Dat gaat vaak veel verder dan u de ander en uzelf kent als professional in zijn of haar vakgebied.

De ervaring met conflictsituaties passen we liever toe aan de voorkant!

Wij hebben veel ervaring met het oplossen van conflictsituaties. Die kennis en ervaring passen wij graag toe aan de voorkant van een samenwerking. ‘Voorkomen is beter dan genezen. Juist om conflicten te voorkomen!

Wij begeleiden u graag als u overweegt:

 • Met andere ondernemers te gaan samenwerken;
 • samen met een andere ondernemer een BV te starten;
 • aandelen te verkopen aan een investeerder, die u wil helpen om uw onderneming te laten groeien;
 • met een ander / anderen een maatschap te vormen;
 • u in te kopen in een bedrijf;
 • als huisarts te gaan associëren met een andere huisarts.

Voorbereiding samenwerking door gende 7 stappen plan:

 1. gezamenlijke bespreking van het doel van de samenwerking;
 2. individuele inventarisatie van de visie op de samenwerking, deelt u samen de stip op de horizon;
 3. individuele verwoording van de visie op de bedrijfsstrategie;
 4. persoonlijkheid test + competitie test van betrokken partijen;
 5. gezamenlijke bespreking van de uitkomsten om elkaar beter te leren kennen;
 6. teambuilding ter ondersteuning van een gezamenlijke visie en bedrijfsstrategie;
 7. vastleggen van de afspraken op een doordachte manier die perspectief biedt voor de situaties die u in de toekomst gaat tegenkomen.
 8.  

Overweegt u een samenwerking aan te gaan? Graag begeleiden we het traject zorgvuldig en persoonlijk om te zien of alle partijen met de juiste verwachtingen instappen en om te borgen dat afspraken goed worden vastgelegd. Begeleiden van het aangaan van een samenwerking is een investering die uw rust, zekerheid en toekomst perspectief biedt en een hoop strijd kan voorkomen!

De ‘juiste’ businesspartner vinden

De ‘juiste’ businesspartner vinden

Wilt u gaan ondernemen? Dan is het zeer de moeite waard om na te denken over ondernemen met één of meerdere compagnons. Voorkom echter dat u met de eerste, de beste mensen aan de slag gaat. Overweeg daarbij de volgende punten:

 • Vertrouwen. Dat kunt u niet beredeneren, maar moet u voelen. Kies bij voorkeur iemand die u al langer kent en over wie u anderen ook goede verhalen hoort vertellen.
 • Volwassenheid. Zoek iemand die emotioneel volwassen is, zijn of haar ego onder controle heeft en stabiel is. U wilt niet psycholoog hoeven spelen voor uw compagnon.
 • Visie. Zorg dat u iemand treft die hetzelfde denkt als u. Wrijving geeft glans, maar als uw zakenpartner fundamenteel anders naar zaken kijkt, krijgt u alleen maar ruzie.
 • Complementair zijn is een logische, en een must. Iemand die goed is in dezelfde dingen als u, is geen match. Zoek iemand die u aanvult.
 • Communicatie op gelijk niveau en elkaars taal begrijpen. Goed met elkaar kunnen praten is essentieel. Weten wat de ander wil, waarom, en als het even niet lekker loopt, daar samen uit kunnen komen.

U kunt maar 1 x samen beginnen! Ons devies is begin goed en doordacht, dat heeft u meer zekerheid over het bereiken van uw doelen en voorkomt teleurstellingen.

Samenwerking zakenpartner verbreken of ontvlechten

Bij een zakelijk huwelijk moet je ervan uitgaan dat dit sowieso weer verbroken wordt. Misschien werkt u wel 10 of 20 jaar samen, maar de kans is vele malen groter dat uw wegen na een aantal jaar weer scheiden. Op een goede manier uit elkaar gaan, is een kunst op zich. Ons streven: samen met champagne beginnen én eindigen! Spreek dus al voordat u begint af hoe u weer uit elkaar gaat, of hoe de exit van een compagnon eruit zal zien.

Onze jarenlange ervaring ontlenen wij uit de trajecten, die helaas zijn misgelopen en wij kennen daardoor de gevolgen. Bent u onverhoopt toch vastgelopen in de samenwerking met uw ondernemer lees dan verder wat wij verder voor u kunnen betekenen zakelijke mediation – Conflicten oplossen in het MKB’.

Het aangaan van een samenwerking voorbereiden en begeleiden

Veel samenwerkingen binnen het MKB starten enthousiast en snel

Vanuit onze ervaringen voorkomen we graag teleurstellingen. Dat vergt een goede voorbereiding van de samenwerkingspartners. Dat is leuk, leerzaam en maakt een samenwerking beter en meer succesvol. Bij het begeleiden van het aangaan van uw samenwerkingstraject ondersteunen we u graag met:

 • Persoonlijk interviews met de beoogd samenwerkingspartners
 • Opstellen van de visie op gedeeld ondernemerschap (eerst individueel en daarna gezamenlijk)
 • Persoonlijkheidstest, competentietest en groepsrollen test van de beoogd samenwerkingspartners
 • Gezamenlijke bespreking van de uitkomsten
 • Toetsing van de financiële haalbaarheid
 • Bewaking tijdlijnen en afstemmen van een duidelijk keuzemoment om wel of niet aangaan van de samenwerking (go of no go beslissing)
 • Maken van een plan voor actiepunten en duidelijke tijdslijnen voor het aangaan van een succesvolle samenwerking

Associëren als arts of huisarts

Associëren als arts
In de eerste plaats gaan we na of samenwerken in een associatie wel past bij uw persoonlijkheid. Afhankelijk van uw eigen voorkeur, zal u kiezen voor een bepaalde vorm van samenwerking. Indien u ervan overtuigd bent dat u samen wilt ondernemen met collega’s kunt u de stap zetten om te gaan associëren.

Zoeken partners
Potentiële partners kunt u pas gericht zoeken en overtuigen als u een concreet project hebt uitgedacht en liefst ook beschreven:

 • Externe kandidaten: samenwerkingspartners zult u doorgaans vinden in uw onmiddellijke omgeving: lokale collega’s of studiegenoten. U kunt ook contacten trachten te leggen via beroepsverenigingen.
 • Interne doorgroei van kandidaten: vaak wordt ervoor gekozen om te associëren met (jongere) medewerkers die al enige tijd met de praktijk verbonden zijn.

Voorkomen teleurstellingen vergt een goede voorbereiding
Vooraf moet er een grondig onderzoek plaatsvinden. Hierbij bekijken de toekomstige kandidaten:

 • Delen de toekomstige kandidaten dezelfde waarden en beroepsfilosofie?
 • Zijn er bepaalde emotionele of praktische factoren die een extra drempel vormen voor de samenwerking?
 • Hebben de kandidaten allemaal uitstekende kwaliteiten als beroeps­beoefenaar?
 • Over welke vaardigenheden en eigenschappen beschikkend kandidaten als ondernemer?
 • Is het financieel-economisch levensvatbaar?
 • Wordt er voldoende rekening gehouden met mogelijke verborgen kosten en eventuele fiscale implicaties?
 • Op welke wijze vullen de competenties en de diensten van de kandidaten elkaar aan?

Beschrijf en maak een gezamenlijk plan
Een toekomstgerichte samenwerking beschikt over een heldere visie en een haalbare strategie.

 • Waar staan we voor?
 • Wat is onze filosofie en wat zijn de missie en de visie?
 • Wat zijn onze interne sterktes en zwaktes?
 • Welke uitdagingen komen op ons af en hoe willen we daar op inspelen?
 • Welke ambities streven we na en hoe komen we daar?

Onze aanpak
We hebben veel ervaring met het begeleiden van associaties binnen de zorg. Van huisarts tot verloskundige, van logopedist tot apotheker.

Wij begeleiden u graag bij met:

1. Associatie onderzoek: U heeft een kandidaat op het oog en u wilt onderzoeken of de noodzakelijke voorwaarden (persoonlijkheid, gezamenlijke visie, financiële haalbaarheid) voor een succesvolle associatie aanwezig zijn.

Dit traject bestaat altijd uit:

 • Persoonlijk interview met de u en de kandidaten
 • Opstellen van de visie op gedeeld praktijkhouderschap (eerst individueel en daarna gezamenlijk)
 • Persoonlijkheidstest, competentietest en groepsrollen test van u en de kandidaten
 • Gezamenlijke bespreking van de uitkomsten
 • Toetsing van de financiële haalbaarheid
 • Bewaking tijdlijnen en afstemmen van een duidelijk keuze moment om wel of niet te associëren (go of no go beslissing)
 • Maken van een plan voor actiepunten en duidelijke tijdslijnen voor het aangaan van een succesvolle associatie

2. Associatie begeleiding: U heeft ervoor gekozen om een associatie aan te gaan. In dat proces moet u als team gaan samenwerken. Er moeten ook zaken organisatorisch en financieel administratief geregeld worden en ondertussen gaat het behandelen van patiënten ook gewoon door. Wij begeleiden u hier graag bij om het overzicht te bewaren en op een ontspannen manier te kunnen toewerken naar de daadwerkelijke associatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij horen graag waar u in het proces staat.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!