Arbeidskundig onderzoek en advies

Home » Dienstverlening » Arbeidskundig onderzoek en advies

Arbeidsdeskundig onderzoek

Ons team van Arbeidsdeskundigen wordt regelmatig ingehuurd door Arbodiensten en werkgevers, die na 1 jaar ziekte een wettelijke verplichte ‘Arbeidsdeskundige Rapportage’ moeten laten uitvoeren. Als onafhankelijke partij kunnen wij objectief naar de casus kijken en hier een rapportage voor afleveren die ‘Poortwachter proof’ is. Zo mogelijk begeleiden we de werkgever met het verder uitvoeren van het re-integratieproject.

Beoordeling arbeidsmogelijkheden

Wanneer een werknemer ziek is, heeft de werkgever de verplichting om gedurende twee jaar de werknemer te begeleiden naar passend werk. In de meeste gevallen is dit het eigen werk, maar in een aantal gevallen is het niet mogelijk het eigen werk te hervatten. In deze situaties zal er beoordeeld moeten worden of er binnen het eigen bedrijf of daarbuiten mogelijkheden zijn om werknemer naar passend werk te begeleiden.

Re-integratie, dossierbehandeling (Verzuimdossier Poortwachter) en WIA beoordeling

De dossierbeoordeling bestaat uit een gesprek met leidinggevende en indien nodig werknemer. Het wordt afgesloten met een rapportages waarin de analyse wordt vermeld met een advies voor het vervolg. Dit advies wordt samen met de leidinggevende verwerkt tot een plan van aanpak.

Verzuim- en re-integratiebegeleiding van uw medewerkers

De service die Perspectief Adviesgroep biedt, in tegenstelling tot de Arbodienst, is dat we mee gaan naar de UWV keuring. Hier kan nog veel worden gewonnen, voor zowel de werkgever als de werknemer. Immers niemand heeft ervaring met het keuringsbeleid van het UWV.

Werkplekonderzoek, Fysiek belastbaarheidsonderzoek en Analyse werkbelasting medewerker

Bij een werkplekonderzoek worden alle aspecten van de werkplek beoordeeld op de doelmatigheid. Daar waar er verbeteringen te behalen zijn, worden deze binnen een advies vastgelegd, met daarbij het te verwachten rendement. Wanneer het werkplekonderzoek is afgerond, is uw werknemer verzekerd van een ergonomisch optimale werkplek.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!