Werkplekonderzoek, Fysiek belastbaarheidsonderzoek en Analyse werkbelasting medewerker

Home » Dienstverlening » Arbeidskundig onderzoek en advies » Werkplekonderzoek, Fysiek belastbaarheidsonderzoek en Analyse werkbelasting medewerker

Inhoudsopgave: Werkplekonderzoek, Fysiek belastbaarheidsonderzoek en Analyse werkbelasting medewerker

Werkplekonderzoek, Fysiek belastbaarheidsonderzoek en Analyse werkbelasting medewerker

Werkplekonderzoek: Geen enkele werknemer is hetzelfde. De één zit liever rechtop in de stoel, de ander liever onderuitgezakt. Deze individuele bewegingsvoorkeur bepaalt mede welke instellingen het beste bij de werknemer passen. Daarom zal er altijd naar individuele aanpassingen gekeken moeten worden om de werkplek optimaal te krijgen.

Bij een werkplekonderzoek worden alle aspecten van de werkplek beoordeeld op de doelmatigheid. Daar waar er verbeteringen te behalen zijn, worden deze binnen een advies vastgelegd, met daarbij het te verwachten rendement. Wanneer het werkplekonderzoek is afgerond, is uw werknemer verzekerd van een ergonomisch optimale werkplek.

Eigenlijk kunnen alle werkplekken beoordeeld worden. Vaak betreft het de beoordeling van een kantoorwerkplek, maar ook binnen de zorg of in een productie-omgeving zijn er veel verbeteringen binnen de werkplek mogelijk. Een goed ingerichte werkplek voorkomt overbelasting en daarmee uitval.

Naast de ergonomisch juiste instelling van de werkplek is het gedrag binnen de werkplek van groot belang. Binnen het werkplekonderzoek is dit onderdeel ruim vertegenwoordigd. Wanneer een werknemer de juiste plek heeft maar deze niet goed gebruikt, kan er nog steeds overbelasting ontstaan. Daarmee is het gedrag op de werkvloer minstens zo belangrijk als de werkplek zelf. Perspectief Adviesgroep heeft een ruime ervaring en ook hier kunnen wij deskundig advies geven.

Fysiek belastbaarheidsonderzoek:
Bij een fysiek belastbaarheidonderzoek wordt naast de beoordeling van de werkplek gekeken naar de functiebelasting en de mogelijkheden van de werknemer. Hiermee krijgt u een compleet beeld van de totale ergonomische situatie rondom uw werknemer en welke mogelijkheden er zijn om de werkomgeving te optimaliseren. Het uitvoeren van een fysiek belastbaarheidonderzoek kan als aanvulling op een werkplekonderzoek gedaan worden wanneer er sprake is van meerdere factoren die de situatie beïnvloeden.

Analyse werkbelasting:
Wanneer de functie verandert, kan dit betekenen dat het voor een werknemer mogelijk te zwaar wordt. Dit kan op termijn leiden tot uitval. Ook kan het zijn dat een werknemer minder lijkt aan te kunnen. Bij gelijkblijvend werk kan het ook hier betekenen dat dit gaat leiden tot uitval. Om dit te voorkomen kan er naast het plan van aanpak (pva) een analyse gemaakt worden van de werkbelasting. Deze kan daarna vergeleken worden met de mogelijkheden van de werknemer, waarna de knelpunten verder beoordeeld worden.

Met betrekking tot de knelpunten wordt eerst bekeken of er binnen de werkzaamheden punten aangepast worden. Daarna of er mogelijk hulpmiddelen ingezet kunnen worden en tot slot wordt bekeken of de werknemer getraind kan worden om zijn mogelijkheden te vergroten. Door middel van een advies wordt dit vastgelegd.

Krijg grip op uw liquiditeit

Zowel in tijden van nood als in tijden van groei is het extra belangrijk om goed zicht en grip te hebben op uw liquiditeit. Als u het gevoel heeft, dat uw management informatie systeem nog onvoldoende is, of u er niet de op de juiste en snelle manier informatie uit kan halen, dan is de ´’´´MKB Financieel in controle check’´ voor u.

Het geeft duidelijk inzicht in, waar u nu staat en wat verbeterd kan worden om meer grip te krijgen op uw financiële prestaties. Indien nodig kunt u tijdig bijsturen. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe u uw management informatie kunt gebruiken.

Managementinformatie herinrichten

Ook beschikken wij over een aantal experts, die u graag begeleiden bij het herinrichten van uw management informatie. Zij helpen u in controle te blijven of in controle te komen. Dit levert u tijdswinst op en zorgt ervoor, dat u kosten bespaart en zich met de juiste focus kunt richten op uw business.

Neem vrijblijvend telefonisch contact met ons op om te bespreken, wat wij voor u kunnen betekenen of download de flyer ´´’MKB Financieel in controle check’.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!