Re-integratie, dossierbehandeling (Verzuimdossier Poortwachter) en WIA beoordeling

Home » Dienstverlening » Arbeidskundig onderzoek en advies » Re-integratie, dossierbehandeling (Verzuimdossier Poortwachter) en WIA beoordeling

Inhoudsopgave: Re-integratie, dossierbehandeling (Verzuimdossier Poortwachter) en WIA beoordeling

WIA beoordeling

UWV toetst re-integratie inspanningen
Aan de hand van het re-integratieverslag toetst UWV of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben geleverd. Zo niet, dan kan dat leiden tot sancties.

UWV beoordeelt re-integratieverslag
Het UWV bekijkt eerst of het re-integratieverslag compleet is. Ontbreekt er nog iets, dan krijgt de werknemer twee weken om het aan te vullen. Vervolgens toetst UWV aan de hand van het verslag de re-integratie inspanningen van de werkgever en de werknemer. Dus: of alle afspraken zijn nagekomen en of alle mogelijkheden voor re-integratie zijn onderzocht en benut. Is dit niet het geval, dan kan dat leiden tot een loondoorbetalingplicht voor de werkgever (uitstel van de WIA-uitkering) of korting op de WIA- uitkering voor de werknemer.

UWV behandelt WIA-aanvraag
Na de beoordeling van het Reintegratieverslag neemt UWV de WIA-aanvraag in behandeling. Ook als er sancties zijn opgelegd, wordt de WIA- aanvraag nu behandeld. De werkgever en de werknemer ontvangen bericht over de uitslag van de WIA- aanvraag. Is er een WIA- uitkering toegekend, dan begint die na de 104e ziekteweek (tenzij er bepaalde sancties gelden).

Blijven werken aan reïntegratie
Voor de WIA- aanvraag hebben Arbo-dienst, en de werknemer weergegeven wat de laatste stand van zaken is. Maar het plan van aanpak hoeft natuurlijk nog niet klaar te zijn. Zolang het einddoel van de re-integratie nog niet is bereikt, blijven de werkgever en de werknemer hieraan werken met behulp van het plan van aanpak.

Dossierbeoordeling
De Wet verbetering Poortwachter legt werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen op met als doel de duur van het verzuim te bekorten en de instroom in de WIA te verkleinen. Bij het aanvragen van een WIA-uitkering toetst het UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende inspanningen zijn gepleegd. UWV legt de werkgever een sanctie op, wanneer blijkt dat de inspanningen van werkgever en/of werknemer onvoldoende zijn. De werkgever moet dan 1 jaar langer het loon van de zieke medewerker doorbetalen en de ontbrekende re-integratie activiteiten alsnog uitvoeren.

Wanneer u zich afvraagt of het verzuimdossier wel voldoet aan de eisen die de Wet verbetering Poortwachter stelt, is het verstandig onze arbeidsdeskundige in te schakelen. Dit kan op ieder gewenst moment. De arbeidsdeskundige beoordeelt of er in het kader van de WVP voldoende re-integratie acties zijn uitgevoerd en of dit naar behoren is gedocumenteerd. Ziekteverzuim is complexe materie waarin soms zaken door elkaar lopen. Is een werknemer echt ziek of wordt de ziekte gebruikt om andere problemen te maskeren?

Om hierin inzicht te krijgen kan de arbeidsdeskundige een dossier op de inhoud beoordelen en bijvoorbeeld ziekte en functioneren uit elkaar halen. Hiermee wordt voorkomen, dat de verkeerde weg wordt ingeslagen en het eigenlijke probleem niet boven tafel komt. Dit geeft geen rare verassingen achteraf en de daarbij behorende extra kosten.

Mocht de arbeidsdeskundige hiaten constateren, dan krijgt u advies hoe u deze kunt herstellen.

Onze arbeidsdeskundige loopt samen met u de verzuimstappen door en neemt de verslaglegging hiervan onder de loep. De arbeidsdeskundige beoordeelt of er in het kader van de Wet verbetering Poortwachter voldoende verzuimacties zijn uitgevoerd en of dit naar behoren is gedocumenteerd. Mochten hiaten worden geconstateerd, dan geeft de arbeidsdeskundige u in overweging deze te herstellen.

In geval van een loonsanctie kan de arbeidsdeskundige of onze bedrijfsarts u bijstaan om een bezwaar te onderbouwen. In het gesprek met de arbeidsdeskundige kan hij u direct adviseren om geen tijd verloren te laten gaan. U krijgt binnen vijf werkdagen een arbeidsdeskundige rapportage met de bevindingen.

De dossierbeoordeling bestaat uit een gesprek met leidinggevende en indien nodig werknemer. Het wordt afgesloten met een rapportages waarin de analyse wordt vermeld met een advies voor het vervolg. Dit advies wordt samen met de leidinggevende verwerkt tot een plan van aanpak.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!