Verzuim en reintegratiebegeleiding van uw medewerkers

Home » Dienstverlening » Arbeidskundig onderzoek en advies » Verzuim en reintegratiebegeleiding van uw medewerkers

Inhoudsopgave: Verzuim en reintegratiebegeleiding van uw medewerkers

Verzuim- en re-integratiebegeleiding van uw medewerkers

Werkgevers kunnen in het eerste jaar een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren met als doel duidelijkheid te krijgen over de richting van de re-integratie. Is het eigen werk nog passend, kan het eigen werk worden aangepast, zijn er andere passende functies bij de werkgever of dient er een 2e spoor – traject te worden opgestart.

Functionele mogelijkheden lijst

De bedrijfsarts stelt een ‘Functionele Mogelijkheden Lijst’ op met de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer. De arbeidsdeskundige komt naar het bedrijf en bespreekt de situatie met de werknemer en zijn direct-leidinggevende. Er wordt gesproken over de gezondheidsklachten, het verloop van de re-integratie, de aard van het werk en de fysieke en psychische belasting in de functie, de visie van de werknemer en werkgever op de toekomst. De arbeidsdeskundige vergelijkt de informatie van de bedrijfsarts over wat de werknemer nog kan met de resultaten uit zijn onderzoek.

De arbeidsdeskundige trekt één van de volgende conclusies:

  • Het eigen werk is nog passend en werknemer kan terugkeren
  • Het eigen werk dienst te worden aangepast
  • Er zijn andere passende functies bij de werkgever
  • Er is bij de eigen werkgever geen passend werk voorhanden

2 sporen

In de laatste situatie moet er gezocht worden naar ander werk bij een andere werkgever (het zogenaamde 2e spoor). De arbeidsdeskundige kan in grote lijnen aangeven, waar er mogelijk kansen liggen, rekening houdend met de beperkingen, ervaring en opleiding van de belanghebbende. We hebben goede samenwerkingen met diverse 2e spoor bedrijven.

Reintegratie inspanningen voldoende of onvoldoende

De werkgever is verplicht gedurende 2 jaar de werknemer bij ziekte (gedeeltelijk) door te betalen. Deze verplichting stopt na 2 jaar indien de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft geleverd. Dit wordt door het UWV beoordeeld. Wanneer de inspanningen onvoldoende zijn of wanneer niet alle stukken aangeleverd worden, dan kan het UWV een loondoorbetalingverplichting opleggen voor maximaal 1 jaar. Hiermee betaalt u als werkgever in het ergste geval uw weknemer gedurende 3 ziektejaren.

Om dit te voorkomen, is het raadzaam uw re-integratieverslag tijdig op juistheid en compleetheid te laten beoordelen. Indien het dossier niet volledig is, heeft u tijd de tekortkomingen te verhelpen d.m.v. maatregelen. De arbeidsdeskundige beoordeelt het re-integratieverslag op compleetheid en inhoud. Door middel van de algemene voorziening wordt een advies gegeven waarin de punten van verbetering worden aangeleverd. Zodoende kunt u tijdig beschikken over een compleet verhaal.

De deskundige van de Perspectief Adviesgroep ondersteunt u bij de UWV keuring

De service die Perspectief Adviesgroep biedt, in tegenstelling tot de Arbodienst, is dat we mee gaan naar de UWV keuring. Hier kan nog veel worden gewonnen, voor zowel de werkgever als de werknemer. Immers niemand heeft ervaring met het keuringsbeleid van het UWV.

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Terugbelafspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!