Scan Duurzame Inzetbaarheid
Business model

Deze onderneming is al jaren actief in de Retail. Toegevoegde waarde van de onderneming was altijd de brede en diepe voorraad artikelen. Never-out-of-stock. Er was altijd voorraad aanwezig. Er waren contracten met verschillende grote Retailers maar de afhankelijkheid van deze Retailers werd steeds groter en de brutomarge kwam steeds meer onder druk te staan. Wegens te lage rentabiliteit en een slechte balansstructuur is de onderneming overgeboekt naar de afdeling Bijzonder Beheer.

De onderneming bleek te weinig toegevoegde waarde te bieden. Er was geen sprake meer van een houdbaar business model.

De onderneming bleek te weinig toegevoegde waarde te bieden en werd door de Retailers als speelbal gebruikt. Het volledige voorraadrisico (never-out-of-stock) lag bij de onderneming. Omdat (i) de doorlooptijden te lang werden, (ii) de marge te laag en (iii) de operationele kosten te hoog, leek de onderneming door de vingers van de ondernemer te glippen. Er was niet langer sprake van een houdbaar businessmodel.

Wat waren de belangrijkste actiepunten uit de quickscan?

 • Verminderen van de voorraad risico’s.
 • Verlagen van de hoge operationele kostenstructuur.
 • Creëren van liquiditeit om herstelplan te kunnen realiseren. Bij de bank werd om opschorten van aflossingen gevraagd.
 • Belangrijkste en meest uitdagende actiepunt was om de onderneming ‘opnieuw uit te vinden’. Op welke wijze kon de onderneming weer écht van toegevoegde waarde zijn, zonder dat zij maar moest dansen naar de pijpen van haar afnemers?

Wat was het resultaat?

Er was een traject van anderhalf tot twee jaar nodig om alle actiepunten te kunnen realiseren.

 • Er werd inderdaad afscheid genomen van de voorraad.
 • Ook werd er werd flink gesneden in het personeelsbestand.
 • Daaropvolgend werd er ook geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe personeelsleden vanwege het gewijzigde nieuwe business model.
 • Er werd verhuisd naar een kleinere locatie.

Door in gesprek te gaan met de belangrijkste afnemers en de doelgroep (potentiële klanten) kwamen we op een gegeven moment tot een heel nieuw business model

De onderneming ging in gesprek met haar belangrijkste afnemers (Retailers) en de doelgroep daarachter (de consument). De onderneming vond een geheel nieuwe manier om zich te onderscheiden.

 • Zij legde zich volledig toe op het ontwikkelen van aansprekende designs.
 • Ze maakte nieuwe afspraken met zowel haar leveranciers als met haar afnemers, waardoor het voorraadrisico volledig is weggenomen.
 • De onderneming ontwikkelde nieuwe designs en stemde het design af met haar afnemers.
 • De onderneming maakte duidelijke afspraken over de af te nemen hoeveelheden en bestelde deze hoeveelheden bij haar leveranciers.
 • Het logistieke proces werd aangepast, waardoor de productie rechtstreeks van leverancier naar afnemer werd vervoerd.

De toegevoegde waarde van de onderneming lag volledig in het unieke design. Ondanks het wijzigen van het logistieke proces maakte de onderneming zich zeker niet overbodig.

Uiteindelijk stond er een onderneming met een gezonde marge, geen voorraadrisico en een veel lager kostenpatroon. Het rendement ging in rap tempo omhoog, waardoor de balans zich uiteindelijk ook kon herstellen. Na twee jaar is de onderneming weer teruggeboekt naar regulier beheer. Uiteindelijk is er weer sprake van een gezonde onderneming met een gezond business model met mooie vooruitzichten.

Contactgegevens

Gertjan Sip 06-42714433

Wilbur van der Bas 06-28580204