Van never-out-of-stock naar nooit meer voorraad

Home » Van never-out-of-stock naar nooit meer voorraad

Inhoudsopgave: Van never-out-of-stock naar nooit meer voorraad

Deze onderneming is al jaren actief in de Retail. Toegevoegde waarde van de onderneming was altijd de brede en diepe voorraad artikelen.

Never-out-of-stock. Er was altijd voorraad aanwezig.

Er waren contracten met verschillende grote Retailers maar de afhankelijkheid van deze Retailers werd steeds groter. De brutomarge kwam daardoor steeds meer onder druk te staan. Wegens te lage rentabiliteit en een slechte balansstructuur is de onderneming overgeboekt naar de afdeling Bijzonder Beheer.

De onderneming bleek te weinig toegevoegde waarde te bieden. Het huidige business model was daardoor niet langer houdbaar.

Voorraad risico

De onderneming bleek namelijk te weinig toegevoegde waarde te bieden. Het werd door de Retailers als speelbal gebruikt. Het volledige voorraadrisico (never-out-of-stock) lag bij de onderneming. Vanwege te lange doorlooptijden, te lage marges en te hoge operationele kosten, leek de onderneming door de vingers van de ondernemer te glippen. Anders gezegd het businessmodel was niet langer houdbaar.

Wat waren de belangrijkste actiepunten uit de quickscan?

 • Verminderen van de voorraad risico’s.
 • Verlagen van de hoge operationele kostenstructuur.
 • Creëren van liquiditeit om herstelplan te kunnen realiseren. We dienden bij de bank een verzoek in voor het opschorten van aflossingen.
 • Belangrijkste en meest uitdagende actiepunt was om de onderneming ‘opnieuw uit te vinden’. Op welke wijze kon de onderneming weer écht van toegevoegde waarde zijn, zonder dat zij maar moest dansen naar de pijpen van haar afnemers?

Wat was het resultaat?

In een traject van anderhalf tot twee jaar zijn vervolgens de volgende actiepunten gerealiseerd.

 • Er werd inderdaad afscheid genomen van de voorraad.
 • Ook werd er werd flink gesneden in het personeelsbestand.
 • Daaropvolgend werd er ook geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe personeelsleden vanwege het gewijzigde nieuwe business model.
 • Het bedrijf verhuisde naar een kleinere locatie.

Door in gesprek te gaan met de belangrijkste afnemers en de doelgroep (potentiële klanten) kwamen we op een gegeven moment tot een heel nieuw business model

Het gesprek aangaan

De onderneming ging in gesprek met haar belangrijkste afnemers (retailers) en de doelgroep daarachter (de consument). De onderneming vond een geheel nieuwe manier om zich te onderscheiden.

 • Zij legde zich vervolgens volledig toe op het ontwikkelen van aansprekende designs.
 • Ze maakte daaropvolgend nieuwe afspraken met zowel haar leveranciers als met haar afnemers. Hierdoor is het voorraadrisico volledig weggenomen.
 • De onderneming ontwikkelde nieuwe designs. Ze stemde anders gezegd het design af met haar afnemers.
 • De onderneming maakte duidelijke afspraken over de af te nemen hoeveelheden. Ze bestelde deze hoeveelheden bij haar leveranciers.
 • Het logistieke proces werd aangepast. Hierdoor is de productie rechtstreeks van leverancier naar afnemer vervoerd.

De toegevoegde waarde van de onderneming lag volledig in het unieke design. Ondanks het wijzigen van het logistieke proces maakte de onderneming zich zeker niet overbodig.

Gezonde marges en geen voorraadrisico meer

Uiteindelijk stond er een onderneming met een gezonde marge. De onderneming liep geen voorraadrisico meer en kreeg een veel lager kostenpatroon. Het rendement ging in rap tempo omhoog. Hierdoor herstelde de balans zich uiteindelijk ook. Na twee jaar is de onderneming weer teruggeboekt naar regulier beheer. Uiteindelijk is er weer sprake van een gezonde onderneming met een gezond business model met mooie vooruitzichten.

Andere relevante blog posts

Contactgegevens

Gertjan Sip 06-42714433

Wilbur van der Bas 06-28580204

Ontdekt u tijdens het lezen dat u hulp hierbij nodig hebt? Neem dan contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Telefonisch contact

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak: 078 20 49 113

Afspraak plannen

Nu geen tijd? Check de agenda en boek een tijdstip waarop wij u terug bellen!