Managementinformatie

Ondermaatse managementinformatie doet thuiszorg organisatie bijna de das om. Het betreft een thuiszorgorganisatie met een respectabel verleden en een bevlogen onderneemster. Na ruim 25 jaar ondernemerschap heeft ze de stap gezet om iets minder te gaan werken. De touwtjes worden om die reden wat meer uit handen gegeven aan de ingewerkte zorgmanager in loondienst. Zij heeft daarom deze persoon de afgelopen jaren ingewerkt voor deze taak.

Van solide resultaten naar drie forse verliesjaren

Wanneer wij betrokken raken, zijn de solide winstgevende resultaten namelijk omgeslagen in drie forse verliesjaren. De pensioenpot en het eigen vermogen van de onderneemster zien er zeer slecht uit.. De zorgmanager probeerde het schip drijvende te houden, maar viel helaas uit met een burn-out. Na een korte analyse kwam er een enorme administratieve achterstand vanuit de bureaula in het zicht. Het personeel had als gevolg daarvan vrij spel om uren te declareren. Dit gebeurde onder andere, omdat het toezicht door de onderneemster meer op gevoel was gebaseerd dan op basis van daadwerkelijke cijfers. Dit ging goed in de periode, dat ze dagelijks betrokken was. Het paste echter niet meer bij de situatie, waarbij de onderneming meer op afstand werd bestuurd. Om die reden werd het besturen van de onderneming op basis van niet accurate managementinformatie nagenoeg onmogelijk.

Belangrijkste actiepunten

  • In kaart brengen van de werkelijke financiële situatie;
  • Opnieuw opzetten en digitaliseren van de administratieve organisatie;
  • Invoeren van een nieuw personeelssysteem: geen betaling meer op basis van gedeclareerde tijd, maar volgens planning;
  • Vervanging van de zorgmanager;

Bedrijfsadministratie

Het belangrijkste was het her opzetten van de administratie. Hiervoor hebben we een financieel dashboard ingericht. Daarmee kan de onderneemster op maandbasis weer sturen op de belangrijkste KPI’s zoals bijvoorbeeld:

  • de verhouding personeelskosten t.o.v. omzet;
  • inhuur ZZP’ers t.o.v. omzet;
  • realisatie omzet t.o.v. van gestelde omzetplafonds verzekeraars.

Op die wijze werd accurate managementinformatie namelijk weer de basis van gedegen besluitvorming.

Contactgegevens

Gertjan Sip 06-42714433

Wilbur van der Bas 06-28580204