Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid

Een casus over advies op maat en turnaround management in een klassiek familiebedrijf.

Turn around management

Groter is niet altijd beter

Een productiebedrijf dat de dynamische marktwerking voelt binnen hun bedrijf. En onderneming actief in drie verschillende segmenten en een internationale speler. Drie broers van de derde generatie sturen dit klassieke familiebedrijf aan. Een uitdagende en snel veranderende markt drukken op het perspectief van de onderneming. De broers weten, dat een historisch goede positie in de markt niks betekent voor morgen. Op dit punt ontmoeten wij de drie broers, die aangeven moeite te hebben om de onderneming door deze uitdagende omstandigheden te leiden. Als belangrijkste remmende factoren worden communicatie en daadkracht benoemd door de broers.

Belangrijke actiepunten

Geloof in het bedrijf en elkaar

De cultuur in de onderneming en in het managementteam maakt het een lastig vertrekpunt voor structurele veranderingen. Daarom is er een zorgvuldig proces opgestart met de broers om allen tot dezelfde inzichten te komen. Naast de risico’s en uitdagingen in de onderneming was er ook inzicht nodig met betrekking tot hun eigen eigen kwaliteiten en karaktertrekken. Er is gestart met een persoonlijkheidstest, die eerst individueel en later in de groep bespreekbaar is gemaakt. Het bespreken van de test was een doorbraak in de communicatie en openheid. De resultaten schetste een prachtig beeld en zorgde voor onderling begrip en waardering, zoveel zelfs dat een van de broers aanmerkte “Zoals dat er nog nooit in de onderneming en de familie is geweest.”

De overlegstructuren in deze onderneming zijn aangepast. De besluitvorming werd daardoor sterk verbeterd

Besluiten

De overlegstructuren in de onderneming zijn aangepast. Er is een scheiding gemaakt tussen managementteam en aandeelhouders. Besluitvorming werd daardoor sterk verbeterd.

Eén van de twee broers is uiteindelijk uit de onderneming gestapt, omdat hij zelf ook tot inzicht is gekomen, dat hij een gedeelte van het probleem vormde. Hij heeft zijn aandelen aangeboden aan zijn broers en wordt de komende jaren via dividenduitkering betaald. Als er geen of onvoldoende winst wordt gemaakt, wordt er ook niet uitgekeerd. Dat is beter dan een te hoge management fee voor drie broers, die zwaar rustte op de onderneming.

Wat was de uitkomst?

Doordat er veel meer openheid is ontstaan, konden echte veranderingen doorgevoerd worden die het bedrijf nodig had. De problemen die dagelijks naar boven kwamen konden adequaat behandeld worden middels een duidelijke overlegstructuur. De onderneming heeft succesvol een complete management turnaround gerealiseerd.

Afspraken en Acties

Er is afscheid genomen van een verlieslatende activiteit. Met de vrijgekomen middelen is er geïnvesteerd in de resterende twee activiteiten. De onderneming kon daardoor mee met de uitdagende omstandigheden, die de markt bood. Het rendement heeft zich volledig hersteld en ook de balans is zich weer aan het herstellen. Vanuit de verkoopopbrengst van de verlieslatende activiteit is het bankkrediet gedeeltelijk teruggebracht. De onderneming is er nog niet helemaal, maar is zeker op de goede weg. Afspraken met de bank, de Belastingdienst en haar crediteuren worden netjes nageleefd en de onderneming staat op het punt om weer naar regulier beheer te worden overgeboekt.

Ook de broer die afscheid heeft genomen, heeft inmiddels al meerdere malen een dividenduitkering mogen ontvangen en is ook tevreden over de uitkomst. Er is weer rust in de familie en ook de onderneming is weer in rustig vaarwater gekomen.

Wilt u uw onderneming en bedrijfsvoortgang eens vrijblijvend doornemen om ook een management turnaround te realiseren, boek dan nu een gratis terugbelafspraak in onze planner.

Overige contactgegevens

Gertjan Sip 06-42714433

Wilbur van der Bas 06-28580204