Interim HR Advies: Flexibel en betrouwbaar partnership

Al meer dan 7 jaar ondersteunen wij dit bedrijf, dat actief is in de AGF-sector, met onze arbeidskundige diensten. Ooit is de relatie begonnen met het verzorgen van een arbeidsdeskundige rapportage voor één van hun zieke medewerkers. Er kwamen steeds meer vragen aangaande het verzuimdossier en zo groeide de relatie met de HR-medewerker op meerdere terreinen dan alleen het ziekte verzuim.  Onder andere als sparringpartner in ingewikkelde personeelsdossiers. Wij kijken graag met een objectieve blik en out-of-the-box benadering naar dergelijke dossiers, dit lijdt dan vaak tot minder gecompliceerde oplossingen.

Wij begeleiden voor deze relatie de verzuimtrajecten tot en met de UWV-keuring. Hier stopt vaak de arbodienst, maar heeft de werkgever er heel veel baat bij dat het UWV de juiste beslissing neemt. In deze laatste fase is het soms nodig bij te sturen en kunnen wij als arbeidsdeskundige ontbrekende informatie toevoegen of de medewerker begeleiden in dit gesprek.

Ook worden we als mediator ingezet om kleine angeltjes te verwijderen in de relatie tussen werkgever en werknemer voordat deze groter werden en een eigen leven gaan leiden.

Ten tijde van het uitvallen van de HR-medewerker zelf is ons gevraagd om het dossier met de arbodienst tot nader orde over te nemen.

Daarnaast hebben wij tijdens de verhuizing van bedrijf naar een groter pand (en de daarmee ingezette verdere robotiseringsslag van de werkprocessen) de directie ondersteund op beleidsmatig vlak. Verandering van werkprocessen heeft altijd gevolgen voor werknemers, hier eerlijk en slim mee omgaan voorkomt ontevredenheid. Wij hebben de directie ondersteund in de keuzes en tevens de kaders geschetst van wat wel en niet mogelijk is tijdens een dergelijk traject.