Rob van der Waal

Partner I Bedrijfs- / Arbeidsdeskundig adviseur

Carrière pad

Na een loopbaan in de techniek, gevolgd door de uitzendbranche ben ik in 2003 gestart als arbeidsdeskundige onder de naam ‘Van der Waal Arbeidskundige Diensten’. Daarbij heb ik de bundeling van kennis en ervaring op arbeidskundig gebied als vertrekpunt genomen. Met als gevolg, dat ik primair gericht was op de ondersteuning van de werkgever en de werknemer bij ziekte. Specifiek betekent dit in de twee jaar van de loondoorbetaling. Met aandacht en een pragmatische aanpak bij re-integratie of bij de eigen werkgever, en eventueel snel doorschakelend naar nieuwe mogelijkheden wanneer dat niet meer kan.

Samenwerking met HR, Medisch en Juridische afdelingen

Als arbeidsdeskundige ben ik gewend met ziekte en handicaps om te gaan en werk ik nauw samen met onder andere de bedrijfsarts, fysiotherapeut, psycholoog, jurist en HR-manager. Ook zij zijn zich bewust van de (soms tegenstrijdige) belangen. Daarom zoeken wij steeds samenwerking met de Arbo professionals in het bedrijf, maar kunnen, indien nodig, ook onze ketenpartners bij u introduceren en gezamenlijk projecten uitvoeren. In ons bijna 10-jarig bestaan hebben we ons weten te ontwikkelen tot een specialist in dit werkgebied. Dit heeft geleid tot een mooie organische groei van de organisatie en uitbreiding van ons vakgebied.

Naast een grondige kennis over organisaties en de arbeidsmarkt beschik ik over de benodigde deskundigheid en ervaring op het gebied van wettelijke rechten, plichten, uitkeringen, voorzieningen en (financiële) tegemoetkomingen in het arbeidsrecht.

In de loop der jaren hebben mijn activiteiten zich uitgebreid tot een HR specialist die in de volle breedte ondernemingen in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bij staat. Daarnaast adviseer en ondersteuning ik het management van ondernemingen bij herstructureringsvraagstukken.

Visie op het arbeidskundig gebied

Wet en regelgeving

Ik zie het als een uitdaging om wet en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid en ziekte begrijpelijk uit te leggen aan hen die daar mee te maken hebben cq. krijgen. Zowel medewerkers als werkgevers laten zien wat verplichtingen, consequenties, maar ook de mogelijkheden zijn. Perspectief laten zien en praktisch denken is mijn kracht. Kun je met de klachten, die nu spelen langdurig je werk met plezier blijven doen bijvoorbeeld? Of toch eens denken aan omscholing en een loopbaanswitch. Verbazingwekkend om te zien, dat veel werknemers geen keuze voor zichzelf hierin zien. Denken vast te zitten aan een ooit gemaakte beroepskeuze, dat leuke bedrijf en die gezellige collega’s of het vaste dienstverband. “Out-of-the-box” denken is iets wat vaak heel goede oplossingen biedt.

Medische en juridische implicaties

Naast de beperkingen die voortkomen uit medische klachten, zijn dit ook zeker serieus te nemen belemmeringen die een essentiële rol spelen in (externe) re-integratie. Daarnaast juist ook aandacht voor wat er gebeurd is en daarin een bewustwordingsproces op gang brengen. Hoe ga je als werkgever/leidinggevende om met zieke medewerkers en hoe ga je als zieke medewerker om met je werk/baas. Met dialoog, fysieke aanpassingen of taakwijzigingen lukt het vaak wel om medewerkers aan het werk te houden. Helaas zie ik nog te vaak dat wordt gefocust op procedure, om de 6 weken naar de bedrijfsarts / casemanager bijvoorbeeld en dat sluimerende conflictsituaties worden genegeerd.

Naast aandacht voor wat er werkelijk speelt is aandacht voor elkaar belangrijk. Medewerkers willen worden gehoord en werkgevers willen serieus genomen worden en vice versa. Als ik een adviesrapport schrijf, wil ik ook dat de medewerker, die het onderwerp is, het begrijpt. Tijdens het onderzoek gesprek besteed ik hier al aandacht aan. Ik probeer toegankelijk en laagdrempelig in mijn communicatie te zijn. Indien dat nodig is bespreek ik na afronding van mijn onderzoek de resultaten met de betrokkenen en kunnen de vervolgstappen voor succesvolle re-integratie concreet besproken worden.