Van een ontevreden medewerker naar een complete bedrijfsherstructurering

Ons wordt soms gevraagd: Hoe raken jullie betrokken bij bedrijven? Hierbij een mooi voorbeeld hoe we bij het adviseren bij een klein probleem met een medewerker stuiten op een verborgen uitdaging. Een uitdaging die zowel het leven van de directie, de medewerkers als ook het bestaansrecht van de onderneming dwarszat. Het was een druppel die  een rimpel veroorzaakte, die op haar beurt de verandering teweegbracht die voor iedereen goed was.

De casus

Bij deze groep ondernemingen zijn wij betrokken geraakt doordat een netwerk-contact constateerde dat haar collega niet op haar plaats zat. Hierop werden wij gevraagd wat ze het beste kon doen. Wij hebben toen geadviseerd om haar een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) te maken. Hierdoor kreeg de werknemer te zien waar haar talenten lagen. Hieruit is een traject gevolgd waardoor besloten is om de medewerkster anders in te zetten, waardoor ze veel beter in haar kracht kwam te staan.

Na de succesvolle afronding van dit traject vroeg de drie koppige directie of we dit niet voor meerdere medewerkers binnen hun bedrijven kon uitrollen. We zijn hiervoor het gesprek aangegaan met de directie en hebben hier een plan voor geschreven. Hierbij kwam onder andere naar voren dat de drie directieleden in de loop van de jaren niet meer op een lijn zaten en ook de spirit en visie hadden verloren. Duidelijk werd dat dit zowel impact had op de:

  • winstgevendheid van het bedrijf;
  • het ‘levensplezier’ van zowel de drie directeuren als het personeel;
  • alsook op het toekomstperspectief van het bedrijf.

Dit hebben wij eerlijk met de directie besproken en inzichtelijk gemaakt en hen uitgedaagd dit punt serieus te nemen. Hierop is een bedrijfsbrede inventarisatie gestart naar de gang van zaken, waarbij we tegelijkertijd de HR-activiteiten onder handen hebben genomen. Doordat er meerdere BV’s waren opgericht was het erg onduidelijk geworden wie nu waar werkte. Ook hebben we de lopende contractvormen onder de loep genomen. Hierbij kwam naar voren dat de zzp contracten al in een vaste vorm waren overgegaan.

Er moesten hierdoor er een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden zodat de geldstromen weer inzichtelijk werden en een toekomstperspectief werd gecreëerd.

Op ons advies is er een bedrijfsleider aangenomen om afstand te creëren tussen de directie en de onderneming. Daarnaast hebben we met elke manager een managementstructuur opgezet en is er een MT overleg ingesteld. Ook zijn we de werkelijke kosten inzichtelijk gaan maken, zodat er met echte winstmarges gerekend kon worden in plaats van aannames op basis van onderlinge verrekeningen tussen de verschillende BV’s.

Daarnaast zijn we met de individuele directieleden coaching gesprekken gestart om hun visie, sterktes en zwaktes weer naar boven te krijgen. Wij hebben hen een persoonlijke visie laten omschrijven en gespiegeld over de bedrijfsvoering. Hierbij hebben we doortastend moeten optreden om een realistisch perspectief te creëren en hierbij zijn de gevoelige punten niet buiten beschouwing gebleven.

Tussentijds bleek ook nog dat er een overnameproces speelde van een onderneming die al eerder was gekocht, waarbij onder meer het voltallige personeelsbestand nog moest worden doorgelicht. Een uitdaging erbij.

Oplossing

Het bleek nodig om een traject in te zetten om de bedrijven te splitsen. Hierbij hebben we gekozen voor een constructie waarbij iedere directeur het bedrijf meenam wat bij hen paste. Uiteindelijk is de onderneming opgesplitst in drie afzonderlijke delen. Een noodzakelijke stap die, als die niet gezet was, de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar had kunnen brengen of zelfs het bestaansrecht had kunnen ontnemen.

Een uitdagende klus: Gedurende het proces enorm confronterend voor de betrokken partijen, maar met uiteindelijk tevreden gezichten aan het eind van het traject.