Re-integreren bij een andere werkgever

Bij deze relatie die actief is in de hoogwaardige technische productie en dienstverlening troffen we een medewerker die te maken met langdurige uitval op persoonlijk functioneren. De werkdruk gekoppeld met de arbeidsethos van de werknemer bemoeilijkte de terugkeer naar de eigen werkplek. Re-integreren op een werkplek bij de bij de werkgever was niet zinvol was al snel de inschatting. De kans op terugval was erg groot.

Na enkele gesprekken met deze werknemer hebben we voorgesteld om de werknemer bij een ander bedrijf te laten re-integreren. Dit was niet alleen goed voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Deze kon een vacature uitzetten om naar vervanging te gaan zoeken en de werknemer kon op eigen tempo het arbeidsritme gaan herpakken. In ons netwerk vonden we een werkgever die hier wel aan mee wilde werken en we hebben toen een aanvang gemaakt om daar te starten met kleine klusjes met een kop en een staart.

In dit traject is samen met de arbodienst en de bedrijfsarts opgetrokken en zij ondersteunden deze aanpak van harte.

Dit traject was op maat gemaakt en werd wekelijks gemonitord om de voortgang te bewaken.

Doordat de medewerker in een nieuwe omgeving had gezien dat het ook anders kon, kwam er ook inzicht in eigen beperkingen en kon daaraan gewerkt worden. Na een tijd hebben we actief naar vacatures gekeken met de medewerker die mogelijk passend zouden zijn. We hebben het sollicitatieproces begeleid en waar nodig bijgestuurd.

Wat we zagen was dat het herstel sneller ging dan was verwacht en dit kan als een win – win situatie voor beide partijen gezien worden. Werknemer heeft inmiddels een andere werkgever gevonden en is persoonlijk ook gegroeid. Per saldo is door deze aanpak in dit specifieke geval de ziektetijd aanzienlijk verkort.