Kosteloos spreekuur over de gevolgen van het Coronavirus voor uw onderneming.

Door het nieuws van de afgelopen dagen beseffen we dat de beperkingen welke zijn opgelegd een enorme impact hebben op uw onderneming. Een impact die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kan brengen. De overheid komt u daar waar mogelijk tegemoet, echter zult u zelf alle zeilen bij moeten zetten. Daarin bieden wij u dan ook graag een helpende hand.

Kosteloos spreekuur

Om u door deze roerige periode heen te helpen, biedt de Perspectief Adviesgroep per heden een kosteloos spreekuur aan. U kunt met ons van gedachten wisselen over o.a.:

  • Benutten Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
  • Subsidie mogelijkheden;
  • Een overbruggingsfinanciering afsluiten;
  • Hernieuwde afspraken maken met uw bank of financier;
  • Tijdige strategische beslissingen m.b.t. de aanpassing van de bedrijfsactiviteiten;
  • Hoe om te gaan met vragen en/of ziekte van uw personeel.

Wanneer onze inzet aan de hand van het kosteloze spreekuur gewenst is, dan hanteren wij een gereduceerd tarief. Voor inspanningen welke gerelateerd zijn aan de uitbraak van het Coronavirus bieden wij een korting aan van 25% op ons reguliere adviestarief. Daar wij de adviezen van de overheid honoreren zullen onze werkzaamheden vanuit ons kantoor plaatsvinden. Wij communiceren zo lang als nodig middels telefoon-, e-mail- en videogesprekken. Een nadere persoonlijke kennismaking kan daarna hopelijk spoedig plaatsvinden. Voor nu is het zaak dat wij deze hectische tijd op gepaste afstand gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.

Voor het kosteloze spreekuur kunt u contact opnemen met:

Rob van der Waal           06-43028667

Gertjan Sip                        06-42714433

Thessa Manintveld         06-57834529

Of stuur een mail naar info@perspectief-adviesgroep.nl zodat wij per ommegaande contact met u kunnen opnemen.