Adres: Bomkade 16, 3311 JD Dordrecht

  • Mail
  • Phone
  • Linked In
[jz-sidebar]

Blijf investeren in menselijk kapitaal

Organisaties die optimaal willen blijven functioneren, investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Gedurende de reis van een onderneming brengt het managen van het menselijk kapitaal de nodige uitdagingen met zich mee welke tijd, aandacht, begrip en energie kosten. Dit terwijl de focus binnen een organisatie veelal komt te liggen op facetten van de bedrijfsvoering welke met name financieel georiënteerd zijn. Het welzijn van de mens komt hierdoor nog wel eens in het gedrang.

Een medewerker die zich goed voelt telt voor twee

Zowel een ondernemer als een medewerker zijn zo veel meer dan de functie welke zij bekleden, Een werkfunctie is namelijk slechts een van de vele rollen welke zij in hun leven vervullen. Zolang iemand lekker in zijn vel zit, het voor de wind gaat en er sprake is van een gezonde balans tussen werk en privé, gaat dit hen relatief eenvoudig af.

Maar wat als de schoen begint te wringen waardoor de kwaliteit van welzijn in het gedrang komt? Dergelijke situaties eisen hun tol van de persoon zelf, hun naasten en hun functioneren binnen de organisatie. Dit kan leiden tot langdurige onplezierige situaties. Hoe gaat u hier dan mee om?

Op deze en nog vele anderen vragen rondom personeelsmanagement kunnen wij u antwoord geven en onze ondersteuning aanbieden.

De Perspectief Adviesgroep biedt de volgende ondersteuning aan

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Team- en leiderschapsontwikkeling
  • Stress en burn-out preventie en coaching
  • Testen en coachen van medewerkers met HSP- en HSS-persoonlijkheidskenmerken

 

 

Bekijk Meer

Persoonlijke ontwikkeling

Met persoonlijke ontwikkeling maak je een bewuste keuze om op zoek te gaan naar hetgeen dat jou het meest gelukkig maakt en je in jouw kracht laat staan.

Het gebied van de persoonlijke ontwikkeling betreft alles rondom de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel. Het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van dromen en aspiraties. Dit zowel in persoonlijke als in zakelijke omgeving. Persoonlijke ontwikkeling vindt het hele leven plaats. Zo nu en dan staan we echter op een tweesprong waarbij we wel wat hulp kunnen gebruiken.

Bekijk Meer

Team- en leiderschapsontwikkeling

Zonder mensen is er geen team en zonder medewerkers is er geen organisatie. Team- en leiderschapsontwikkeling gaan dus in eerste instantie over de individuele ontwikkeling van medewerkers, daarna gaat het over ons samen.

Vaak denken we pas aan team- en leiderschapsontwikkeling op het moment dat we problemen ervaren; teamleden voelen zich niet gehoord, houden zich niet aan hun afspraken, bereiken de doelstellingen niet, communiceren niet goed, vertrouwen elkaar niet, durven geen eerlijke feedback te geven, kunnen niet met elkaar overweg en ga zo maar door. Maar we hoeven niet ziek te zijn om beter te worden. Daarom is het van belang dat team- en leiderschapsontwikkeling een vast onderdeel van het werk is. Een goede relatie met je teamgenoten is namelijk van cruciaal belang voor je werkgeluk. Daarnaast stimuleert het (h)erkennen en benutten van elkaars kwaliteiten om tot het gezamenlijke doel te komen.

Bekijk Meer

Stress en burn-out preventie en begeleiding

Stress op het werk is beroepsziekte nummer één. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen.

In een omgeving waarin mensen (dreigen) te maken te krijgen met chronische stress of een burn-out is het goed om te weten dat hier met de juiste begeleiding wat aan te doen is. Allereerst om dit te voorkomen, maar ook wanneer de grenzen al zijn overschreden en mensen hierdoor ziek thuis zijn komen te zitten. Je staat er niet alleen voor.

Bekijk Meer

Testen en coachen van medewerkers met HSP- en HSS-persoonlijkheidskenmerken

Uit onderzoek is gebleken dat één op de vijf mensen hoogsensitief is, zowel mannen als vrouwen. Van deze bevolkingsgroep valt zo’n 30% onder de HSS-groep (high sensation seeker).

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de eigenschap hoogsensitiviteit. Bij hoogsensitieve personen (HSP) worden zintuigelijke prikkels als horen, zien, ruiken, voelen en proeven meer diepgaan en complex verwerkt dan bij niet hoogsensitieve personen. Maar ook zaken als de sfeer in een bepaalde omgeving of stemmingen van een andere mensen om hun heen worden sneller opgepikt.

Bekijk Meer

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ondernemersnieuws en
recente ontwikkelingen en trends in het MKB.

Arrow
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Mail
Phone