Een goede voorbereiding is het halve werk

Een bedrijf verkopen, daar houdt u zich als ondernemer waarschijnlijk niet vaak mee bezig. Toch is dit één van de belangrijkste momenten in uw leven als ondernemer. Het is bepalend voor uw succes en geeft mogelijkheden tot financiële vrijheid. Uw bedrijf verkopen wilt u daarom ook graag in één keer goed doen. Dat vraagt om een goede voorbereiding. De tijd nemen om uw bedrijf verkoop-klaar te maken, verdient zichzelf altijd terug. U voorkomt zo een lang of zelfs mislukt verkoopproces en een te lage opbrengst.

De bril van een koper

Als ondernemer bent u trots op wat u heeft neergezet. Natuurlijk is dat terecht, alleen kijkt een mogelijke koper vanuit een andere bril naar uw onderneming. Daar waar u kansen ziet, denkt een koper in risico’s. Deze risico’s bepalen voor een belangrijk deel de verkoopprijs van uw bedrijf.

Een goede voorbereiding verlaagt de risico’s van de onderneming, vergroot de verkoopbaarheid, versnelt het overdrachtsproces en verhoogt de opbrengst. Om uw onderneming optimaal voor te bereiden op verkoop volgen we het Perspectief Verkoop-klaar Programma.

Perspectief verkoop-klaar programma

Het Perspectief verkoop-klaar programma bestaat uit vier onderdelen.

Oriëntatie
Waarom wilt u uw bedrijf verkopen? Het lijkt een simpele vraag. Maar het op papier zetten van uw motieven om het bedrijf over te dragen, bepaalt in grote mate op welke manier u afscheid neemt. Tijdens de oriëntatiefase brengen we uw startpositie en motivatie in kaart. We onderzoeken de reden achter het voornemen om het bedrijf te verkopen, de gewenste doorlooptijd en jouw persoonlijke en zakelijke doelen.

Waarde analyse
Na de oriëntatiefase voert de adviseur een verkoop-klaar assessment en een bedrijfswaardering uit. De onderneming wordt op diverse onderdelen getoetst in hoeverre het bedrijfsonderdeel klaar is voor verkoop. Dat levert naast een brede kijk ook een duidelijk verbeterplan op.

Waarde optimalisatie
De resultaten uit het verkoop-klaar assessment worden vertaald in een optimalisatietraject. Samen met de adviseur werkt u ‘aan’ uw bedrijf. We focussen ons op de twee factoren die de waarde van het bedrijf bepalen: de vrije kasstromen en het risicoprofiel van de onderneming.

De vrije kasstromen
De vrije kasstroom is het vermogen, dat een onderneming in kan zetten om nieuwe investeringen te doen. De vrije kasstroom wordt bepaald door het saldo van de nettowinst uit operationele activiteiten na belastingen en de afschrijvingen, minus de investeringen in vaste en vlottende activa. De vrije kasstromen kan je op drie manieren beïnvloeden:

  1. Optimalisering van het werkkapitaal
  2. Verlaging van de kosten
  3. Verhoging van de omzet

Het risicoprofiel van de onderneming
Hoe hoger het ingeschatte risico van uw bedrijf, hoe lager de koper uw bedrijf zal waarderen. Met andere woorden: als u waarde wilt creëren, moet het risicoprofiel worden verlaagd.

Waarde realisatie
De adviseur trekt als sparringpartner samen met u op tot het moment dat het bedrijf klaar is voor verkoop. Gezamenlijk wordt een exit-strategie opgesteld met daarin de randvoorwaarden, de doelstellingen en het tijdspad. Wanneer het optimalisatietraject succesvol is verlopen start het daadwerkelijke verkoopproces.